Knygadvario objektas "BsTB 11 Daina V 747 A [Kad aš kelužiu keliaučia]" >> "[Kad aš kelužiu keliaučia]"

Knygadvaris


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=3885&FId=6170&back=home

PAVADINIMAS: [Kad aš kelužiu keliaučia]

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Kad aš kelužiu keliaučia, /2/
Kad tik zylutę sugaučia, /2/

Kad tik zylutę sugaučia /2/
Ir ing sodelį įleisčia. /2/

Ką veiks zylutė sodely, /2/
Ką veiks mergelė daržely? /2/

Geltona zylutė rūteles skynė, /2/
Jaunoji mergelė vainiką pynė. /2/

Zylutė aiškiai geltona, /2/
Seselė balta raudona. /2/

Seselė krėsle sėdėjo, /2/
Zylutę ranko turėjo. /2/

Seselė saldžiai užsnūdo, /2/
Zylutė iš rankos išsprūdo. /2/

Zylutė aukštai lakiojo, /2/
Sesutės vargus nešiojo. /2/

Zylutė žemai lakiojo, /2/
Sesutė purvą braidžiojo. /2/

FIKSUOTOJAS: Jonas Basanavičius Šostakovskis

FIKSAVIMO AMŽIUS: 19

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Marijampolė, m., , Marijampolės sav., Marijampolės apskr., Lietuvos Respublika

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 34, Nr. 7
Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 11. Įvairi tautosaka iš rinkinių. Surinko Jonas Basanavičius. Sudarė Kostas Aleksynas. Parengė Kostas Aleksynas, Leonardas Sauka. Įvadą ir paaiškinimus parašė Leonardas Sauka. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002. (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis)

SAUGOMA:
VUB (Vilniaus universiteto biblioteka) | F119-37, P. 9

SAUGOMA:
LMD (Lietuvių mokslo draugijos fondai Lietuvių tautosakos rankraštyne Lietuvių literatūros ir tautosakos institute) | I 1006, Nr. 17

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal