Knygadvario objektas "BsTB 11 34-8 Daina M 834 [Ant tėvelio didžio dvaro]" >> "[Ant tėvelio didžio dvaro]"

Knygadvaris


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=3886&FId=6171&back=home

PAVADINIMAS: [Ant tėvelio didžio dvaro]

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Ant tėvelio didžio dvaro
Balta ieva žydi,
Balti žiedai, juodos uogos,
Net šakelės linksta. /2x2/

Ten vaikščiojo uliavojo
Močiutės dukrelė.
Ploni gražūs marškinėliai
Žaliais šilkais siūta,
Adamoškos šniūrokėliais,
Aukseliu vadžiota.

Ir atjoja trys berneliai
Per lygų laukelį.
Vienas ėmė už rankelės,
Antras už antrosios,
O šiam trečiam bernužėliui
Širdelę suspaudė.

– Traukis šalin, bernužėli,
Negraudyk širdelę:
Aš prapuldžiau vainikėlį
Ir jaunas dieneles.

– Kad žinočia, mergužėle,
Kad per mano valią,
Dovanočia bėrą žirgą,
Šimtą raudonųjų. /2x2/

Bėras žirgas – už vainiką,
Šimtas – ant muilelio:
Prauskie, mano mergužėle,
Nors baltai burnelę. /2x2/

– Kad ir prausiu, ir zdabosiu,
Jau tokia nebūsiu,
Tik nebūsiu tokia skaisti
Kaip pas motinėlę. /2x2/

Aš pas savo motinėlę
Kaip rožė žydėjau,
O už tavę, bernužėli,
Kaip rūta suvytau.

FIKSUOTOJAS: Jonas Basanavičius

FIKSAVIMO AMŽIUS: 19

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Marijampolė, m., , Marijampolės sav., Marijampolės apskr., Lietuvos Respublika

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 34-35, Nr. 8
Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 11. Įvairi tautosaka iš rinkinių. Surinko Jonas Basanavičius. Sudarė Kostas Aleksynas. Parengė Kostas Aleksynas, Leonardas Sauka. Įvadą ir paaiškinimus parašė Leonardas Sauka. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002. (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis)

SAUGOMA:
VUB (Vilniaus universiteto biblioteka) | F119-37, P. 9

SAUGOMA:
LMD (Lietuvių mokslo draugijos fondai Lietuvių tautosakos rankraštyne Lietuvių literatūros ir tautosakos institute) | I 1006, Nr. 18

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal