Knygadvario objektas "BsTB 11 37-9 Daina J 45 C [Augo kalneliai be pakalnėlių]" >> "[Augo kalneliai be pakalnėlių]"

Knygadvaris


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=3887&FId=6172&back=home

PAVADINIMAS: [Augo kalneliai be pakalnėlių]

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Augo kalneliai be pakalnėlių,
Aržuolai be šakelių.

Vai, bepig augtie tiem aržuolėliam
Terp didelių medelių.

Nė vėjas pūtė, nė šakas lenkė,
Liemenužis žaliavo.

Oi, bepig augtie tam sūnužėliui
Pas senąjį tėvelį.

Nė jam rūpėjo rytelij keltie,
Bėri žirgeliai šertie.

Tik jam rūpėjo karčemo gertie,
Po jaunimėlius šoktie.

Vai, siuntė siuntė tėvas dukrelę
Pavadytie brolelį.

– Vai, namo namo, jaunas broleli,
Ne karčemėlė gertie.

Laukas neartas, šienas nepjautas,
Žagružė netaisyta.

– Tu nesirūpyk, mano sesele,
Mano sunkiais darbeliais.

Aš apsidirbsiu savo darbelius
Dienužėms, ne naktelėm.

Aš užsiarsiu ūbą laukelį
Pavasario dienelę.

Aš nusipjausiu žalią šienelį
Vidur giedrios dienelės.

FIKSUOTOJAS: Jonas Basanavičius

FIKSAVIMO AMŽIUS: 19

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Marijampolė, m., , Marijampolės sav., Marijampolės apskr., Lietuvos Respublika

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 37-38, Nr. 9
Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 11. Įvairi tautosaka iš rinkinių. Surinko Jonas Basanavičius. Sudarė Kostas Aleksynas. Parengė Kostas Aleksynas, Leonardas Sauka. Įvadą ir paaiškinimus parašė Leonardas Sauka. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002. (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis)

SAUGOMA:
VUB (Vilniaus universiteto biblioteka) | F119-37, P. 9

SAUGOMA:
LMD (Lietuvių mokslo draugijos fondai Lietuvių tautosakos rankraštyne Lietuvių literatūros ir tautosakos institute) | I 1006, Nr. 19

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal