Knygadvario objektas "BsTB 11 38-10 Daina V 2121 [Raibi gaidžiai negiedojo]" >> "[Raibi gaidžiai negiedojo]"

Knygadvaris


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=3888&FId=6173&back=home

PAVADINIMAS: [Raibi gaidžiai negiedojo]

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Raibi gaidžiai negiedojo,
Kaip močiutė kėlė.
Svirno durys atrakytos –
Jau skrynelių nėra,
Žirgų stainios atdarytos –
Jau žirgelių nėra.

Vaikščiodama dūsaudama
Sūnelius kilnojo:
– Kelkit kelkit, sūnužėliai,
Vykite seselę.

Kelkit kelkit, sūnužėliai,
Vykite seselę,
Kinkykite šešis žirgus,
Visus šešis širmus.

Kur seselės nuvažiuota,
Rūtelės barstyta,
Dieverėlių šalim jota –
Raselė nukrėsta.

Privažiuota lygi lanka –
Žirgeliai ganyta,
Privažiuota sriauni upė –
Žirgeliai girdyta.

Šalia kelio pakelėlė
Žalioji liepelė,
Po ta liepa, po žaliąja,
Ugnužė kūryta.

Po ta liepa, po žaliąja,
Ugnužė kūryta,
Apė ugnį ugnužėlę
Seselė šokyta.

Apė ugnį ugnužėlę
Seselė šokyta,
Ant liepelės šakužėlių
Vainikai džiovyta.

Į liepelės viršūnėlę
Kasnykai vėdyta,
Į liepelės liemenėlį
Spilkelė smaigyta.

[Į liepelės liemenėlį
Spilkelė smaigyta,]
Ant žilvičio krūmužėlio
Žiedeliai maustyta. /2x2/

Sto žirgeliai nualsyti,
Visi sutaškyti,
Sto suknelės sukabytos,
Visos supurvytos. /2x2/

Privažiavom vuošvės dvarą –
Nauji zomatėliai,
Prie zomatų, prie naujųjų, –
Variniai varteliai.

Prie zomatų, prie naujųjų, –
Variniai varteliai,
Ant varinių vartužėlių –
Ilgi abrūsėliai,
An misingio duružėlių –
Ploni stuomenėliai.

Sėdi mūsų seserėlė
Seklyčioj už stalo,
Verkia mūsų seserėlė
Terp dviejų brolelių. /2x2/

– Cit, neverkie, seserėle:
Mes tave vaduosim.
Už rūtelių vainikėlį
Du šimteliu duosim,
O už tavo jaunystėlę
Da trečią pridėsim.

– Jau ne čėsas, brolužėli,
Tau mane vaduotie.
Reikė tau atvažiuotie
Vakar vakarėlį,
Kaip aš buvau su vainikais,
Su šilko kasnykais.

FIKSUOTOJAS: Jonas Basanavičius

FIKSAVIMO AMŽIUS: 19

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Marijampolė, m., , Marijampolės sav., Marijampolės apskr., Lietuvos Respublika

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 38-40, Nr. 10
Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 11. Įvairi tautosaka iš rinkinių. Surinko Jonas Basanavičius. Sudarė Kostas Aleksynas. Parengė Kostas Aleksynas, Leonardas Sauka. Įvadą ir paaiškinimus parašė Leonardas Sauka. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002. (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis)

SAUGOMA:
VUB (Vilniaus universiteto biblioteka) | F119-37, P. 10

SAUGOMA:
LMD (Lietuvių mokslo draugijos fondai Lietuvių tautosakos rankraštyne Lietuvių literatūros ir tautosakos institute) | I 1006, Nr. 20

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal