Knygadvario objektas "BsTB 11 66-29 Daina G 18 [Vaikščio katins ant šiaudų]" >> "[Vaikščio katins ant šiaudų]"

Knygadvaris


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=3909&FId=6233&back=home

PAVADINIMAS: [Vaikščio katins ant šiaudų]

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Vaikščio katins ant šiaudų,
Ieškodamas sau naudų,
Ir pamatė ten peliukę
Siena bėgant mažteliukę –
Sugavo.

Katinėlis tupėjo,
Pusiaumirkui žiūrėjo,
O peliukės bėginėjo,
Pasistiebusios žiūrėjo,
Ar miega.

Kada katins užmigo,
Pelių pulkas subėgo.
Vienos kalbą seimavojo,
Antros katiną dabojo
Pasieniais.

Vienos sakė: reik išvyt,
Antros sakė: uždusyt,
Trečios pyko buntavojo
Ir katiną gatavojo
Nutrucyt.

Gaudė katins, išvaikė,
Peles visur išsklaidė.
Gaudė kniaukdams, šiurmavojos,
O pelės visos išsikavojos
Šiaudyne.

Katinėlis arzino,
Bet kas stosis, nežino.
Visos in pulką triūbavo,
O jau vieną capt pagavo
Ant smerties.

Išsklaidytos kalbėjo,
Palengvėle šnabždėjo,
Sakė: gromatą rašysim,
Visas žiurkes suprašysim
Ant vainos.

FIKSUOTOJAS: Jonas Basanavičius

FIKSAVIMO AMŽIUS: 19

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Marijampolė, m., , Marijampolės sav., Marijampolės apskr., Lietuvos Respublika

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 66-67, Nr. 29
Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 11. Įvairi tautosaka iš rinkinių. Surinko Jonas Basanavičius. Sudarė Kostas Aleksynas. Parengė Kostas Aleksynas, Leonardas Sauka. Įvadą ir paaiškinimus parašė Leonardas Sauka. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002. (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis)

SAUGOMA:
VUB (Vilniaus universiteto biblioteka) | F119-37, P. 17

SAUGOMA:
LMD (Lietuvių mokslo draugijos fondai Lietuvių tautosakos rankraštyne Lietuvių literatūros ir tautosakos institute) | I 1006, Nr. 38

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal