Knygadvario objektas "BsTB 11 108-62 Daina M [Užtekėk, saulele]" >> "[Užtekėk, saulele]"

Knygadvaris


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=3940&FId=6263&back=home

PAVADINIMAS: [Užtekėk, saulele]

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Užtekėk, saulele,
Šviesk in mano langelį,
Ramink mane nuliūdusį,
Kalinyje sėdintį.

Šviesi saulė užstota,
Padangėm debesiuota,
Nepramuša tos tamsybės
Nei spinduliai šviesybės.

Mano mama ligūsta,
Jos ašaros nedžiūsta,
Tur daug vargo, rūpestėlių
Dėlei savo vaikelių.

Ateik, tėve, motina,
Pažiūrėtie sūnelio:
Vienų vienas patalpintas,
Kalinyj užrakintas.

Nors ateikie, motinėle,
Man ramumą suteikie,
Ramink mane nuliūdusį,
Kalinyje sėdintį.

Ateik, broli, sesele,
Paduok baltą rankelę,
Sutrumpinkit ilgas dienas
Kalinyje man vienam.

Mergužėle, ateikie
Ir man meilę suteikie,
Ramink mane nuliūdusį,
Kalinyje sėdintį.

Ėjau, plunkiau, keliavau,
Sargams kojas bučiavau –
Sargai artyn neprileidžia,
Tik in save gaut geidžia.

Aukštai langai iškelta,
Štangom durys apkalta,
O aš vienas kalinyje,
O lenciūgai ant manęs.

PATEIKĖJAS: Marė Kazakevičiūtė

FIKSUOTOJAS: Jonas Basanavičius

FIKSAVIMO METAI: 1909

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Garančiškė, k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r. sav., Kauno apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Garančiškės k., Garliavos prp.

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 108-109, Nr. 62
Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 11. Įvairi tautosaka iš rinkinių. Surinko Jonas Basanavičius. Sudarė Kostas Aleksynas. Parengė Kostas Aleksynas, Leonardas Sauka. Įvadą ir paaiškinimus parašė Leonardas Sauka. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002. (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis)

SAUGOMA:
VUB (Vilniaus universiteto biblioteka) | F119-53, P. 28

SAUGOMA:
LMD (Lietuvių mokslo draugijos fondai Lietuvių tautosakos rankraštyne Lietuvių literatūros ir tautosakos institute) | I 1031, Nr. 4

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal