Knygadvario objektas "BsTB 11 110-63 Daina V 330 [Per šilelį jojau]" >> "[Per šilelį jojau]"

Knygadvaris


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=3941&FId=6264&back=home

PAVADINIMAS: [Per šilelį jojau]

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Per šilelį jojau,
Šile šėką roviau,
Ant juodo laivelio
Žirgelį pašėriau.

Laivelis užvirto,
Žirgelis sužvingo –
Vai, ar negirdėjai,
Tu jauna mergele?

– Girdėtie girdėjau –
Laiko neturėjau:
Senai motinėlei
Patalėlį klosčiau.

Su baltom rankelėm
Už veidelių glosčiau:
– Nežadėk, močiute,
Girtuokliui berneliui.

O kad pažadėsi
Girtuokliui berneliui,
Tankiai atlankysiu
Gailiom ašarėlėm.

PATEIKĖJAS: Marė Kazakevičiūtė

FIKSUOTOJAS: Jonas Basanavičius

FIKSAVIMO METAI: 1909

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Garančiškė, k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r. sav., Kauno apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Garančiškės k., Garliavos prp.

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 110, Nr. 63
Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 11. Įvairi tautosaka iš rinkinių. Surinko Jonas Basanavičius. Sudarė Kostas Aleksynas. Parengė Kostas Aleksynas, Leonardas Sauka. Įvadą ir paaiškinimus parašė Leonardas Sauka. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002. (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis)

SAUGOMA:
VUB (Vilniaus universiteto biblioteka) | F119-53, P. 28

SAUGOMA:
LMD (Lietuvių mokslo draugijos fondai Lietuvių tautosakos rankraštyne Lietuvių literatūros ir tautosakos institute) | I 1031, Nr. 5

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal