Knygadvario objektas "BsTB 11 113-68 Daina V 1667 [Ausk, močiute, drobeles]" >> "[Ausk, močiute, drobeles]"

Knygadvaris


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=3946&FId=6269&back=home

PAVADINIMAS: [Ausk, močiute, drobeles]

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
– Ausk, močiute, drobeles,
Ausk, širdele, drobeles.
– Palūkėk, dukterėle,
Nors šiuos mielus metelius.

– Vai močiute, negaliu,
Vai širdele, negaliu:
Atvažiuos dieverėliai,
Išveš margas skryneles.

Jau skrynelės vožytos,
Jau drobelės rėžytos,
Jau sudėtos baltos rankos,
Sumainyti žiedeliai.

Dunda bilda1 skrynelė,
Dreba siera žemelė,
Verkia gailiai dukterėlė,
Nog močiutės aidama.

– Cit, neverkie, dukrele,
Negraudykie širdelės,
Atsiverksi rytoj dieną,
Pasilikus sau viena.

Utarnyko rytelį
Pro rūtelių darželį –
Ir pražydo žalia rūta
Už geltonų kaselių.

Seredos rytelį
Pro rūtelių darželį –
Ir suvyto žalia rūta
Už geltonų kaselių.

Četvergo rytelį
Pro rūtelių darželį –
Ir nukrito žalia rūta
No geltonų kaselių.

1 bilda – taisyta iš pilka. (K. A.)

PATEIKĖJAS: Marė Kazakevičiūtė

FIKSUOTOJAS: Jonas Basanavičius

FIKSAVIMO METAI: 1909

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Garančiškė, k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r. sav., Kauno apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Garančiškės k., Garliavos prp.

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 113-114, Nr. 68
Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 11. Įvairi tautosaka iš rinkinių. Surinko Jonas Basanavičius. Sudarė Kostas Aleksynas. Parengė Kostas Aleksynas, Leonardas Sauka. Įvadą ir paaiškinimus parašė Leonardas Sauka. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002. (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis)

SAUGOMA:
VUB (Vilniaus universiteto biblioteka) | F119-53, P. 30

SAUGOMA:
LMD (Lietuvių mokslo draugijos fondai Lietuvių tautosakos rankraštyne Lietuvių literatūros ir tautosakos institute) | I 1031, Nr. 9a

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal