Knygadvario objektas "BsTB 11 122-75 Daina Dd. [Vilniaus bažnyčia]" >> "[Vilniaus bažnyčia]"

Knygadvaris


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=3953&FId=6276&back=home

PAVADINIMAS: [Vilniaus bažnyčia]

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Vilniaus bažnyčia
Gražiai mūravota,
Aukšti bokštai, pilkas stogas,
Tai lengva atrasti.

Vilniaus miestelis
Gražiai brukavotas,
Pilkais akmenėliais
Takeliai išklota.

Takas in ūlyčią,
Takas in bažnyčią,
In rytų šalelę
Ir int kleboniją.
Yra ten darželyj
Rožių ir lelijų.

Vėjelis pūtė,
Lapeliai mirgėjo,
Vargamistras su kunigu
Ant gonkų sėdėjo.

Ant gonkų sėdėjo,
Kvietkeliais gėrėjos.
Tai pagirtos tos mergelės,
Ką kvietkeles sėjo.

[Ką kvietkeles sėjo,]
Sėjo, apravėjo,
Kas subatos vakarėlis
Atlankyt atėjo.

Nemislykit, broliai,
Čia ne pramanyta –
Vilniaus studentėlių
Išrašai rašyta.

Nemislykit, sesės,
Čia ne pramanyta –
Vilniaus panelių
Išrašai skaityta.

PATEIKĖJAS: Marė Kazakevičiūtė

FIKSUOTOJAS: Jonas Basanavičius

FIKSAVIMO METAI: 1909

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Garančiškė, k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r. sav., Kauno apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Garančiškės k., Garliavos prp.

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 122-123, Nr. 75
Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 11. Įvairi tautosaka iš rinkinių. Surinko Jonas Basanavičius. Sudarė Kostas Aleksynas. Parengė Kostas Aleksynas, Leonardas Sauka. Įvadą ir paaiškinimus parašė Leonardas Sauka. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002. (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis)

SAUGOMA:
VUB (Vilniaus universiteto biblioteka) | F119-53, P. 35

SAUGOMA:
LMD (Lietuvių mokslo draugijos fondai Lietuvių tautosakos rankraštyne Lietuvių literatūros ir tautosakos institute) | I 1031, Nr. 16

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal