Knygadvario objektas "BsTB 11 133-84 Daina V 311 [Močiute mano, širdele mano]" >> "[Močiute mano, širdele mano]"

Knygadvaris


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=3967&FId=6290&back=home

PAVADINIMAS: [Močiute mano, širdele mano]

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
– Močiute mano, širdele mano,
Duok man rūtelę šį rudenėlį.

Aš nusišluosiu didį dvarelį,
Nusimazgosiu baltai stalelį.

Da nenušlaviau didžio dvarelio,
Nenumazgojau baltai stalelio,

Jau ir prijojo jaunų svetelių,
Jaunų svetelių, bėrų žirgelių,

O ir pristatė pilną stainelę,
Pilną stainelę ir ant dvarelio,

Jau ir prisėdo pilni suoleliai,
Pilni suoleliai ir už stalelio.

– Močiute mano, širdele mano,
Nesėk teip tankiai žalios rūtelės,

Nesėk teip tankiai žalios rūtelės:
Nereikalauja mano širdelė.

– Dukrele mano, mano jaunoji,
Ant ko sumislei savo mislelę:

Ar už bernelio, ar už našlelio,
Ar kur per lauką šešiais važiavo?

– Nė už bernelio, nei už našlelio,
Tik kur per lauką šešiais važiavo.

– Dukrele mano, širdele mano,
Vai, ar mokėsi su ponu būtie?

– Jei nemokėsiu – pasiskandysiu,
Nė motinėlei nesisakysiu.

PATEIKĖJAS: Marė Kazakevičiūtė

FIKSUOTOJAS: Jonas Basanavičius

FIKSAVIMO METAI: 1909

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Garančiškė, k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r. sav., Kauno apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Garančiškės k., Garliavos prp.

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 133-134, Nr. 84
Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 11. Įvairi tautosaka iš rinkinių. Surinko Jonas Basanavičius. Sudarė Kostas Aleksynas. Parengė Kostas Aleksynas, Leonardas Sauka. Įvadą ir paaiškinimus parašė Leonardas Sauka. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002. (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis)

SAUGOMA:
VUB (Vilniaus universiteto biblioteka) | F119-53, P. 39

SAUGOMA:
LMD (Lietuvių mokslo draugijos fondai Lietuvių tautosakos rankraštyne Lietuvių literatūros ir tautosakos institute) | I 1031, Nr. 25

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal