Knygadvario objektas "BsTB 11 138-90 Daina V 2152 [Po tėvelio vartais]" >> "[Po tėvelio vartais]"

Knygadvaris


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=3974&FId=6298&back=home

PAVADINIMAS: [Po tėvelio vartais]

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Po tėvelio vartais,
Po vario varteliais
Ir išdygo žolynėliai,
Balti dobilėliai.

– Veskite žirgelius
In lygią lankelę,
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .

Žirgai priganyti,
Stainioj pastatyti,
O mūs seserėlė
Gražiai parėdyta.

Sėdi už stalelio,
Žiūri per langelį –
Sniegti, lyja, kruša byra
Ant bėro žirgelio.

Užkilkie, vėjeli,
Užtekėk, saulele,
Nupustyk, nušildyk
No žirgo raselę.

Užtekė saulelė,
Užkilo vėjelis,
Nupustė, nušildė
No žirgo raselę.

Sėdžiu už stalelio,
Žiūriu per langelį –
Trys žvakelės dega
Ant josios galvelės,
Ant josios galvelės
Kai pati roželė.

Ateina čierkelė
Per baltą stalelį –
Vai vai, vai vai vai,
Reiks ją man išgerti.

Išgertie išgersiu,
Ale nepakelsiu –
Toli mano tėviškėlė,
Pėsčia nepareisiu.

Kas nor mane gauti,
Turi anksti kelti –
Jau seniai, ne dabar,
Kai pradėjau augtie.

Kai pradėjau augtie,
Plonas drobes austie –
Kas metelį po šimtelį
Drobės ritinėlių.

PATEIKĖJAS: Marė Kazakevičiūtė

FIKSUOTOJAS: Jonas Basanavičius

FIKSAVIMO METAI: 1909

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Garančiškė, k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r. sav., Kauno apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Garančiškės k., Garliavos prp.

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 138-140, Nr. 90
Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 11. Įvairi tautosaka iš rinkinių. Surinko Jonas Basanavičius. Sudarė Kostas Aleksynas. Parengė Kostas Aleksynas, Leonardas Sauka. Įvadą ir paaiškinimus parašė Leonardas Sauka. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002. (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis)

SAUGOMA:
VUB (Vilniaus universiteto biblioteka) | F119-53, P. 41

SAUGOMA:
LMD (Lietuvių mokslo draugijos fondai Lietuvių tautosakos rankraštyne Lietuvių literatūros ir tautosakos institute) | I 1031, Nr. 31

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal