Knygadvario objektas "BsTB 11 140-91 Daina Š 820 [Augo girioj liepelė]" >> "[Augo girioj liepelė]"

Knygadvaris


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=3975&FId=6299&back=home

PAVADINIMAS: [Augo girioj liepelė]

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Augo girioj liepelė,
Klėstė žalius lapelius,
Žalius gražius
Pačiam viduryj.

Nukris lapeliai –
Atžels ir kiti,
Kai numirs močiutė,
Jau nebus kitos.

Likau siratėlė
Be motinėlės
Kai naujos staklelės
Be audėjėlės.

Augo girioj aržuolas,
Klėstė žalius lapelius,
Žalius gražius
Pačiam viduryj.

Nukris lapeliai –
Atžels ir kiti,
Kai numirs tėvelis,
Jau nebus kito.

Palikau siratėlė
Aš be tėvelio
Kai palši jauteliai
Be artojėlio.

Augo girioj saldūnas,
Klėstė žalius lapelius,
Žalius gražius
Pačiam viduryj.

Nukris lapeliai –
Atžels ir kiti,
Kai numirs sesutė,
Jau nebus kitos.

Likau siratėlė
Aš be seselės
Kai rūtų darželis
Be ravėjėlės.

Augo girioj berželis,
Klėstė žalius lapelius,
Žalius gražius
Pačiam viduryj.

Nukris lapeliai –
Atžels ir kiti,
Kai numirs brolelis,
Jau nebus kito.

Likau siratėlė
Aš be brolelio
Kai bėri žirgeliai
Be valdonėlio.

PATEIKĖJAS: Marė Kazakevičiūtė

FIKSUOTOJAS: Jonas Basanavičius

FIKSAVIMO METAI: 1909

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Garančiškė, k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r. sav., Kauno apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Garančiškės k., Garliavos prp.

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 140-141, Nr. 91
Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 11. Įvairi tautosaka iš rinkinių. Surinko Jonas Basanavičius. Sudarė Kostas Aleksynas. Parengė Kostas Aleksynas, Leonardas Sauka. Įvadą ir paaiškinimus parašė Leonardas Sauka. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002. (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis)

SAUGOMA:
VUB (Vilniaus universiteto biblioteka) | F119-53, P. 42

SAUGOMA:
LMD (Lietuvių mokslo draugijos fondai Lietuvių tautosakos rankraštyne Lietuvių literatūros ir tautosakos institute) | I 1031, Nr. 32

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal