Knygadvario objektas "BsTB 11 142-93 Daina K 85 [Augino tėvelis]" >> "[Augino tėvelis]"

Knygadvaris


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=3977&FId=6301&back=home

PAVADINIMAS: [Augino tėvelis]

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Augino tėvelis
Sau vieną sūnelį,
Augindamas sudūmojo
Int žentus išleistie.

In žentus išleido –
In vaiską papuolė.
– Vai, tai tau, sūnužėli,
Ne pas tėvužėlį.

Ne pas tėvužėlį
Bėrą žirgą šertie
O kas mielą nedėlėlę
In bažnyčią jotie.

In bažnyčią jotie,
Karčemoj sustotie
Ir su savo mergužėle
Žodelį kalbėtie.

Lydėjo tėvelis,
Lydė motinėlė,
Nieks tep toli nelydėjo
Kaip jauna mergelė.

– Lydėk, mergele,
In žalią girelę,
Tenai kukuos gegužėlė,
Bus rami širdelė.

Užkukavo gegužėlė –
Nerami širdelė.
– Grįžk, mergele, atgalios,
O aš – in vaiskelį.

Kad aš primanyčia,
Tai pasiskandyčia,
O ne savo mergužėlę
Atgalios grąžyčia.

Aukštus kalnus kasčia,
Klonius išlygyčia,
Kad tik mergužėlę
Savo pamatyčia.

Sunku akmenėliui
Prieš kalnelį ristis,
O da sunkiau mergužėlei
Mylėjus pamestie.

PATEIKĖJAS: Marė Kazakevičiūtė

FIKSUOTOJAS: Jonas (sūnėnas) Basanavičius

FIKSAVIMO METAI: 1909

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Garančiškė, k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r. sav., Kauno apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Garančiškės k., Garliavos prp.

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 142-143, Nr. 93
Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 11. Įvairi tautosaka iš rinkinių. Surinko Jonas Basanavičius. Sudarė Kostas Aleksynas. Parengė Kostas Aleksynas, Leonardas Sauka. Įvadą ir paaiškinimus parašė Leonardas Sauka. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002. (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis)

SAUGOMA:
VUB (Vilniaus universiteto biblioteka) | F119-53, P. 43

SAUGOMA:
LMD (Lietuvių mokslo draugijos fondai Lietuvių tautosakos rankraštyne Lietuvių literatūros ir tautosakos institute) | I 1031, Nr. 34

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal