Knygadvario objektas "BsTB 11 149-99 Daina V 639 [O kaip aš augau viena seselė]" >> "[O kaip aš augau viena seselė]"

Knygadvaris


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=3983&FId=6307&back=home

PAVADINIMAS: [O kaip aš augau viena seselė]

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
O kaip aš augau viena seselė
Terp kaimynų brolelių,
O man užtvėrė broliai darželį
Po seklyčios langeliu.

Aš pasisėjau žalią rūtelę
Naujam rūtų darželyj:
– Vai, žaliuok žaliuok, žalia rūtele,
Naujam rūtų darželyj.

Vai, ko pavytai, žalia rūtele,
Naujam rūtų darželyj?

Ar no rytų raselės,
Ar no šiaurių vėjelių,
Ar no mergelės brangiavardėlės
Gailiųjų ašarėlių?

– Nė no rytų raselės,
Nė no šiaurių vėjelių,
Tik no mergelės brangiavardėlės
Gailiųjų ašarėlių.

PATEIKĖJAS: Marė Kazakevičiūtė

FIKSUOTOJAS: Jonas (sūnėnas) Basanavičius

FIKSAVIMO METAI: 1909

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Garančiškė, k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r. sav., Kauno apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Garančiškės k., Garliavos prp.

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 149, Nr. 99
Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 11. Įvairi tautosaka iš rinkinių. Surinko Jonas Basanavičius. Sudarė Kostas Aleksynas. Parengė Kostas Aleksynas, Leonardas Sauka. Įvadą ir paaiškinimus parašė Leonardas Sauka. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002. (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis)

SAUGOMA:
VUB (Vilniaus universiteto biblioteka) | F119-53, P. 46

SAUGOMA:
LMD (Lietuvių mokslo draugijos fondai Lietuvių tautosakos rankraštyne Lietuvių literatūros ir tautosakos institute) | I 1031, Nr. 40

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal