Knygadvario objektas "BsTB 11 152-101 Daina V 112 [Sausas ruduo rudenėlis]" >> "[Sausas ruduo rudenėlis]"

Knygadvaris


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=3985&FId=6309&back=home

PAVADINIMAS: [Sausas ruduo rudenėlis]

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Sausas ruduo rudenėlis,
Šviesus kelias vieškelėlis
Per žalią girelę
Pas jauną mergelę.

Bėga žirgas klysčiodamas,
Patkavėlėms žybčiodamas,
Žemė dreba po kojų –
Aš pas mergelę joju.

Teka mėnuo ir pazaras,
Jau netoli vuošvės dvaras.
Nusižvengė žirgelis,
Ir išeina vuošvelis.

Plačiai vartus atkeldamas,
Jaunus svečius invesdamas.
– Vesk žirgelį in stainią,
O bernelį – in klėtį.

Gert ir valgyt yr ant stalo,
Meilus vuošvis jau be galo:
– Gerk ir valgyk, ženteli,
Mylimasis sveteli.

– Ak, – močiutė greitai tarė, –
Kad nelaimė pasidarė:
Serga mano dukrelė,
Mylimoji mergelė.

PATEIKĖJAS: Marė Kazakevičiūtė

FIKSUOTOJAS: Jonas (sūnėnas) Basanavičius

FIKSAVIMO METAI: 1909

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Garančiškė, k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r. sav., Kauno apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Garančiškės k., Garliavos prp.

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 152, Nr. 101
Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 11. Įvairi tautosaka iš rinkinių. Surinko Jonas Basanavičius. Sudarė Kostas Aleksynas. Parengė Kostas Aleksynas, Leonardas Sauka. Įvadą ir paaiškinimus parašė Leonardas Sauka. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002. (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis)

SAUGOMA:
VUB (Vilniaus universiteto biblioteka) | F119-53, P. 47

SAUGOMA:
LMD (Lietuvių mokslo draugijos fondai Lietuvių tautosakos rankraštyne Lietuvių literatūros ir tautosakos institute) | I 1031, Nr. 42

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal