Knygadvario objektas "BsTB 11 152-102 Daina [Tos mergelės gražumėlis]" >> "[Tos mergelės gražumėlis]"

Knygadvaris


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=3986&FId=6310&back=home

PAVADINIMAS: [Tos mergelės gražumėlis]

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Tos mergelės gražumėlis
Kai radastos vidurys,
Ir patogi jos veideliai
Kai vyninis obuolys.

Šviesios akys, mėlynakės
Mato marių dugnelį.
Kas pamato, tai vis sako,
Kad aniuolų esybė.

Nišmintingas sutvėrimas,
Kad jis nori apsivest,
Vargiai gimęs, skurdžiai augęs,
Lengvai rojų nori rast.

Keli metai po veseliai
Jokios laimės nemačiau,
O aš savo mielai pačiai,
Ko norėjo, dastačiau.

Gražiai buvo, gardžiai valgė,
O be čėso paseno,
O da mano pačiukė,
Ji gražesnė kap pirma.

Tiktai turiu aš dar viltį
Kad pačiukė suramys,
Kai pareisiu ir nugriūsiu
An lovelės kai kūlys.

– Ak pačiuti, ar tu girtas,
Kad griūvi kai gyvulys?
Atnešk malkų, pakurk pečių –
Nusišaipė kai kvailys.

– Ak pačiute mano miela,
Kiba an manęs pyksti,
Kad tu tokiais šlykščiais žodžiais
Šiandien ant manęs šneki?

Jis iš darbo parėjęs,
In stubelę intėjęs,
Atsisėdęs apsidairė:
– Vai, kur mano pačiutė?

Bėgo greitai pas kaimynus
Pasiklaustie, kur ana,
Ana, sako, insisėdus
Išvažiavo po vilkų.

Kai šviežią naujieną išgirdau,
Net man ausys apkaito,
Kad teip greitai gali būtie,
Kad gyvanašliu likau.

Vai tu liurba bevainike,
Prisiplakei prie jaunikio
Ir išnykai iš akių,
Gavai vardą mergelės.

Ir aš aisiu iš akių,
Sakysiu, kad berneliu.

PATEIKĖJAS: Marė Kazakevičiūtė

FIKSUOTOJAS: Jonas (sūnėnas) Basanavičius

FIKSAVIMO METAI: 1909

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Garančiškė, k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r. sav., Kauno apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Garančiškės k., Garliavos prp.

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 152-154, Nr. 102
Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 11. Įvairi tautosaka iš rinkinių. Surinko Jonas Basanavičius. Sudarė Kostas Aleksynas. Parengė Kostas Aleksynas, Leonardas Sauka. Įvadą ir paaiškinimus parašė Leonardas Sauka. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002. (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis)

SAUGOMA:
VUB (Vilniaus universiteto biblioteka) | F119-53, P. 47

SAUGOMA:
LMD (Lietuvių mokslo draugijos fondai Lietuvių tautosakos rankraštyne Lietuvių literatūros ir tautosakos institute) | I 1031, Nr. 43

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal