Knygadvario objektas "BsTB 12 209-32 Pasakojimas [Atžindai turi blogas akis]" >> "LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004"

Knygadvaris


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=4766&FId=7230&back=home

PAVADINIMAS: LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

TEKSTINIS TURINYS:
ATŽINDŽIAI. Tie tai tur blogas akis. Atžindys kur į ką pasižiūrėjo, pasistebėjo, pasigėrėjo iš kokio gražaus gyvuolio, iš kokio gražaus vaiko ar iš kokio žmogaus, tai tas tuoj ir sunyksta, sublogsta. Tuoj ima nykti, vysti, džiūti, ir po visam... Tai tam, kas tokias blogas akis tur, nereik niekur žiūrėti ir nė iš ko gėrėtis. Ant tokio visi pyksta, į jį visi skersi žiūr ir lojoj.
Atžindys tai labjausiai yra pirmasis motinos vaikas, o kad jį motina nuo savės žindomą atskyrė, paržegnojo, pabučiavo, tai ir viskas. O vel kad po kokios dienos kitos, gailėdamos jo rėksmo, paims vel žindyt, tai tas ir bus jau tokių blogų akių žmogum.
Da kad ir teip ne suvisu paržegnojus motina savo vaiką, tiktai nežindžius kokią dieną, vel paima, ir tai nebegerai, jau tuoj blogs žmogus su blogom akim pasidaro.

PATEIKĖJAS: Grinkienė

FIKSUOTOJAS: Matas Slančiauskas

FIKSAVIMO METAI: 1900-1901

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Toliočiai, k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Toliočių k.

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, Nr. 376

SAUGOMA:
LLTI BR (Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bibliotekos rankraštynas) | F 2-434 („Juodosios knygos”), Nr. 32, Mato Slančiausko pluoštas 10

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

PASTABOS: L. Saukos pastaba: LLTI BR F 2-434 Sl X 32 ← LMD I 1063(34). LMD I 1063(34): „pasižiūrės, pasistebės, pasigėrės į kokį gražų gyvuolį ar į vaiką, ar teip į kokį žmogų” vietoj „pasistebėjo...”; „gražaus gėrėtis” vietoj „gėrėtis”; „Ant jo” vietoj „Ant tokio”; „skersakiuoj, jį visi lojoj” vietoj „į jį visi skersi žiūri ir lojoj”; „rėkimo” vietoj „rėksmo”; „blogiausių” vietoj „blogų”; „biškį blogs” vietoj „tuoj blogs”.

Spausdinti

Atgal