Knygadvario objektas "BsTB 11 393-6 Anekdotas apie klebono turto likimą, laiku nesugrįžus namo [Jeibent numirčiau]" >> "2002 redaguota versija [Jeibent numirčiau]"

Knygadvaris


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=5076&FId=7664&back=home

PAVADINIMAS: 2002 redaguota versija [Jeibent numirčiau]

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
6. [JEIBENT NUMIRČIAU]

Kun. Strazdui dar Vabalninke vikaru esant, kartą jo klebonas, turėdamas kažin kur išvažiuoti ilgesniam laikui iš savo parapijos, liepęs kunigui vikarui tuo laiku jį pavaduoti. Klebonas išvažiuodamas kun. Strazdui pasakęs, jog paskirtu laiku būtinai grįšiąs, o kad neabejotų, dar pridūręs:
– Jeibent numirčiau, tai nesugrįžčiau.
Tačiau paskirtąją dieną klebonas nesugrįžęs. Tada kun. Strazdas pridurmai padaręs klebono turtams licitaciją ir visa išpardavęs.
Praėjus kuriam laikui, klebonas grįžtąs namo, randąs viską tuščia ir su piktumu reikalaująs iš kun. Strazdo, kad paaiškintų, kodėl taip padaręs.
– Nagi tu sakei, – atkirtęs kun. Strazdas, – nesugrįšiąs tik tuomet, jei būsiąs miręs. Kadangi negrįžai, tai, tikėdamas tavo žodžiais, supratau, kad jau miręs, o todėl visą tavo turtą išpardaviau, o pinigus paslėpiau, kad tavo įpėdiniams atsišaukus atiduočiau.

PATEIKĖJAS: Kvira Skrebiškio dvaro samdytojas. Tas girdėjęs šį atsitikimą pasakojant velionį Panemunėlio kleboną J. Katelę.

FIKSUOTOJAS: Mykolas Romeris

FIKSAVIMO METAI: 1908

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Skrebiškis, k., Jūžintų sen., Rokiškio r. sav., Panevėžio apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Skrebiškio dv., Rokiškio ap.

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 393-394, Nr. 6
Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 11. Įvairi tautosaka iš rinkinių. Surinko Jonas Basanavičius. Sudarė Kostas Aleksynas. Parengė Kostas Aleksynas, Leonardas Sauka. Įvadą ir paaiškinimus parašė Leonardas Sauka. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002. (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis)

SKELBTA LEIDINYJE:
Iš kun. Antano Strazdo gyvenimo ir raštų. Spaudon prirengė J. Basanavičius. Vilnius: M. Kuktos sp. 1911. 38 p.

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

PASTABOS: (Tai pasakojo rugsėjo [mėn.] 1908 m. p. Kvira, Skrebiškio dvaro samdytojas, 7 varstai nuo Rokiškio. Kvira girdėjęs pasakojant apie šį atsitikimą velionį Panemunėlio kunigą Katelę.)

Spausdinti

Atgal