Archeologijos objektas "Kernavės piliakalnis IV, vadinamas Pilies kalnu, arba Įgulos kalnu, Piliaviete" >> "1983 m. archeologinių tyrimų rezultatai"

Archeologija


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=541&FId=1190&back=home

PAVADINIMAS: 1983 m. archeologinių tyrimų rezultatai

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

TEKSTINIS TURINYS:
1983 m. ištirti 3 plotai (bendras 146 kv. m. plotas) V ir Š piliakalnio dalyse bei piliakalnio aikštelėje. Pylimo pjūviai parodė, kad jis buvo supiltas iš žemės. Pylimo gale buvo galima išskirti du pagrindinius jo statymo etapus, rasta ir jo pataisymo bei paaukštinimo pėdsakų. Nuo aikštelės pusės pylimas smarkiai apgadintas – matyti nuarimo ir kasimo žymės.
Vertingiausi duomenys yra iš ploto 1. Čia pylimo papėdėje buvo rasta kažkokio sudeginto pastato liekanų. Suanglėję rąstai ir lentos buvo suvirtę dviem krūvom. Juos atpreparavus ir nuėmus, įžemio molyje pasirodė duobutė. Į Š nuo jos R–V kryptimi buvo kita pailga duobė. Jos pakraščiuose irgi rasta suanglėjusių rąstų. Šioje vietoje buvo gana daug geležies gargažės gabalų, organinių liekanų. Sudegusio pastato ir minėtos duobės plote surasta daug radinių, susijusių su to meto amatininkyste: įvairaus skersmens ir įvairaus ilgio žalvarinės vielutės, kartais gražiai susuktos į ritinėlį, žalvario žaliavos gabalėlis, skardelės ir apkalėliai, plokštelės, tiglio fragmentai. Čia pat buvo rasta odos atraižėlių, prie kai kurių išlikusios žalvarinės skardelės, kuriomis, matyt, būdavo puošiami odiniai dirbiniai. Ypač įdomūs kauliniai dirbinėliai ir jų ruošiniai: karpytais pakraščiais plokštelės, puoštos akučių raštu. Greičiausiai peilio kriaunų ar kitų dirbinių pagražinimo detalės. Visa tai rodo, jog čia gyventa arba įvairių sugebėjimų amatininko, arba dirbta daugelio sričių specialistų. Iš gerai datuojamų radinių rastas žalvarinis žiedas pastorinta tordiruota priekine dalimi.
Plote 2 (aikštelėje) buvo atidengta labai vėlyvo pastato liekanų: keli vertikalūs sutrūniję rąstai ir kelių jau supuvusių rąstų pėdsakai. Šiame pastate rasta šiek tiek radinių: žalia glazūra padengtų dubenėlių šukių, tokios pat spalvos glazūruotų koklių fragmentų, geležinių kaltinių vinių, žalvarinės vielos gabalėlių, žalvarinių plokštelių dalių, galbūt patekusių iš suardyto apatinio kultūrinio sluoksnio.
Plote 3 radinių rasta nedaug. Be kelių žalvarinių skardelių, geležinio strypo, geležinio peiliuko ir kitų smulkesnių radinių fragmentų, vertas dėmesio 2,7x1,6 cm dydžio žalvarinis pasidabruotas kryželis.
Neplatūs tyrinėjimai dar neleidžia daryti tikslesnių išvadų. Tačiau galima manyti, kad Pilies kalne reikėtų ieškoti seniausio Kernavės miestelio centro, kuriame kūrėsi įvairių sričių amatininkai. Seniausi sluoksniai pagal minėtus radinius ir žiestą keramiką datuojami 12–14 a.

FIKSUOTOJAS: Regina Volkaitė-Kulikauskienė

FIKSAVIMO METAI: 1983

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Kernavė (Širvintų r.)

FIKSAVIMO APLINKYBĖS: Archeologinė tiriamoji ekspedicija

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 38–40

©: Sukūrimas Regina Volkaitė-Kulikauskienė

©: Išleidimas Lietuvos istorijos institutas

Spausdinti

Atgal