Archeologijos objektas "Kernavės piliakalnis IV, vadinamas Pilies kalnu, arba Įgulos kalnu, Piliaviete" >> "Vladislovo Sirokomlės kasinėjimai piliakalnyje"

Archeologija


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=541&FId=1417&back=home

PAVADINIMAS: Vladislovo Sirokomlės kasinėjimai piliakalnyje

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Vertimas

TEKSTINIS TURINYS:
(...) Liovėmės kasinėję Šventąjį kalną, juoba kad vienintelis čionykštis senis, ir tas pats ateivis mozūras, patikino, jog ant kito kalno, ant Pilies, laimėsime daugiau.
Jis sakė menąs, kad ant to kalno buvęs urvas, į kurį vaikystėje mėtęs akmenėlius. Anga dabar užslinkusi žemėmis, likęs tik apskritas įdubimas. Lėkte nulėkėme į kalną ir suardę viršūnėje keletą tokių įdubimų, prie kiekvieno pastatėme po keletą darbininkų. Senasis mūsų čičeronė nebeatsiminė vietos to urvo, apie kurį mums pasakojo. Senos jo kojos jau seniai buvo atpratusios laipioti stačiais kalnai – nuo pat jaunystės nebuvo užkopęs ant Pilies kalno, nors jo troba stovi vos už keleto žingsnių. Kastuvu darbavosi atkakliai, bet abejingai, nė kiek nesirūpindamas, kad mus apvylė. Bet kodėl gi jam, senam mozūrui, turėtų rūpėti nereikalingos lietuviškos senienos?
Visą dieną karštyje kasę ir nieko nesuradę, tiktai keletą kaulelių vienoje iškasoje, be to, dar nežinia ar žmonių, atidėjome Kernavės dievų ir didvyrių paieškas laimingesniems laikams. Kol jie teiksis parodyti mums iš kapų savo veidus, pasirauskime praeities puslapiuose, gal ten surasime nors neaiškių ir tolimų prisiminimų apie juos (...).

FIKSUOTOJAS: Liudvikas Vladislavas Kondratovičius

FIKSAVIMO METAI: 1860

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 145–146

©: Išleidimas Leidykla „Mokslas“

©: Vertimas Jūratė Kiaupienė Leidykla „Mokslas“

Spausdinti

Atgal