Archeologijos objektas "Kernavės „Žemutinis miestas“" >> "1992–1993 m. archeologinių tyrimų rezultatai"

Archeologija


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=542&FId=1199&back=home&back=home&back=home&back=home

PAVADINIMAS: 1992–1993 m. archeologinių tyrimų rezultatai

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

TEKSTINIS TURINYS:
1992–1993 m. buvo tiriamas 13–14 a. miestas, esantis Pajautos slėnyje. Ištirti trys 300 kv. m. dydžio plotai, siekiant ištirti anksčiau aptiktos kauladirbio sodybos R dalį. Čia aptiktas 30–80 cm kultūrinis sluoksnis, kuriame iškirti 2 užstatymo horizontai, priklausantys 13–14 a.
Žemutinis kultūrinio sluoksnio horizontas aptiktas 1,4–1,8 m gylyje. Jam priklauso 4–4,3 m pločio gatvė, kuri neturėjo jokio grindinio. Iš abiejų pusių buvo tvoros iš sukaltų į žemę 6–11 cm storio pušinių ir beržinių kuolų, kurių tarpai perpinti plonomis beržo bei juodalksnio kartimis ir šakomis. Apie 9 m į R nuo gatvės aptiktas ūkinės paskirties ar gyvenamojo pastato su grindimis iš storų skeltų lentų kampas. Apatinio vainiko rąstai išlikę labai prastai.
Radinių aptikta palyginti nedaug. Pastato viduje rastas geležinis medinės spynos raktas, du peiliai, žalvarinis žvejybos kabliukas, medinė arklo detalė, rutulinė buožė ir medinių šukų dalis. Gatvėje aptiktas peiliukas, keletas raginių apkalėlių, medinio kaušo fragmentas ir rutulinė buožė. Gatvės V pusėje esančioje amatininko-kauladirbio sodybos kieme pastatų neaptikta. Radinių buvo taip pat negausiai. Vyravo raginiai apkalėliai ir vinutės. Iš geležinių dirbinių rasta: peiliukas ir rėžtukas, iš medinių – plūdė, mentelė ir verpstuko kotelis, taip pat dvi kaulinės adatos ir žalvarinė apskrita segė. Žemutiniame kultūriniame sluoksnyje buvo odos skiautelių, žiestos keramikos fragmentų, skiedrų, riešutų kevalų, beržo tošies.
Viršutiniame horizonte gatvės žymių neaptikta. Amatininko-kauladirbio sodyba buvo aptverta iš įkastų į žemę storų skeltinių pušinių lentų. Tvora tęsėsi ta pačia kryptimi kaip ir žemutinio horizonto tvora. Į R nuo jos buvo didelis neužstatytas plotas. Kultūrinis sluoksnis čia labai plonas. Iš radinių rasta tik geležinė buožė ir geležinė varlikė. Už minėto ploto rasta kitos sodybos tvora, padaryta iš įkastų į žemę storų apvalių pusiau skeltų arba iš visų pusių aptašytų rąstų.
Plote 18 (šios sodybos kieme) aptiktas 2,4x2,4 m dydžio tvartelis iš apvalių nužievintų 18–26 cm storio rąstų, tarpai tarp kurių buvo užkamšyti samanomis. Išliko tik apatinis vainikas. Tvarto vidus buvo išklotas nenužievintais rąstais. Įėjimas į tvartą buvo P pusėje, apie 70 m pločio. Prieš įėjimą padarytas 1,3x1,4 m dydžio klojinys iš storų skeltų lentų. Už 2,5 m nuo įėjimo patikta tvora iš vienas prie kito įkaltų į žemę 6–10 cm skersmens kuolų. Šia tvora, turbūt, buvo atitvertas gyvulių kiemas. Už 1,5 m į PR nuo tvarto aptiktas gyvenamojo namo kampas. Įėjimas į jį – P pusėje. Prieš įėjimą padaryti laipteliai iš nužievintų pusiau perskeltų rąstų. Išliko trys sienų vainikai. Namo vidus vietomis grįstas akmenimis. Viduje aptiktas 4 m ilgio suolas, padarytas iš dviejų storų skeltų lentų. Tiesiai prieš įėjimą už 4,5 m stovėjo krosnis iš plūkto molio. Prie jos buvo padaryta lentynėlė, ant kurios aptiktas sudužęs žiestas puodas, papuoštas bangelių ornamentu. Radinių aptikta labai negausiai. Gyvenamajame name rastas kovos kirvis, peiliukas, du kauliniai adikliai, dvi sidabrinės apvalios sagos, du akmeniniai galąstuvai, kaulinis burzgilas, varinis apkalėlis. Sodybos kieme aptiktos kelios rutulinės buožės, medinė ližė, keli smulkūs neaiškios paskirties geležiniai dirbiniai, vinis, odinio bato fragmentai. Keramikos rasta labai nedaug. Prie tvarto buvo nemažai gargažių ir perdegusio molio, gyvulių kaulų, rastos ir kelios šluotos.
Chronologiškai abu kultūriniai sluoksnio horizontai mažai tesiskiria. Apatinis datuojamas 13 a. antrąja puse – 14 a. viduriu, viršutinis – 14 a. antrąja puse.

FIKSUOTOJAS: Gintautas Karnatka

FIKSAVIMO METAI: 1994

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Kernavė (Širvintų r.)

FIKSAVIMO APLINKYBĖS: Archeologinė tiriamoji ekspedicija

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas

©: Sukūrimas Gintautas Karnatka

©: Išleidimas Lietuvos istorijos institutas

Spausdinti

Atgal