Archeologijos objektas "Kernavės „Žemutinis miestas“" >> "Ir paskui valdė didysis kunigaikštis Skirmantas... (pagal Lietuvos metraštį)"

Archeologija


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=542&FId=1414&back=home

PAVADINIMAS: Ir paskui valdė didysis kunigaikštis Skirmantas... (pagal Lietuvos metraštį)

ANKSTYVESNĖ FIKSACIJA:
Y potom panował weliki kniaź Skirmont... (pagal Lietuvos metraštį)

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Vertimas

TEKSTINIS TURINYS:
(...) Ir paskui valdė didysis kunigaikštis Skirmantas, ir paliko du sūnus – Trobių ir Giliginą. Ir tuomet Trobius tapo Žemaičių žemės kunigaikščiu, o Giliginas – Lietuvos ir Rusų žemės. Ir Giliginas viešpatavo ilgus metus, ir [paskui] mirė. Po jo ėmė viešpatauti jo sūnus Romanas. (...) Ir mirus Romanui, kunigaikščiu tapo jo vyriausias sūnus Narimantas. Ir jis įkūrė Kernavės miestą, ir perkėlė sostinę iš Naugarduko į Kernavę, ir ėmė valdyti ir vadintis didžiuoju Naugarduko, Lietuvos ir Žemaičių kunigaikščiu (...).

FIKSAVIMO METAI: 1525-1550

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 381

©: Vertimas Rimantas Jasas

©: Sudarymas Norbertas Vėlius

©: Išleidimas Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas

Spausdinti

Atgal