Archeologijos objektas "Kernavės „Žemutinis miestas“" >> "Magistras Ernestas terioja Lietuvą..."

Archeologija


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=542&FId=1664&back=home

PAVADINIMAS: Magistras Ernestas terioja Lietuvą...

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Vertimas

TEKSTINIS TURINYS:
Vyras Hobergas Eilartas,
Jis buvo Talino vietininkas,
Išsirengė į tą žygį.
Su savimi gražų būrį
Atvedė jisai į Rygą.
Lygiai ir kiti nedelsė,
Iš Tyzenhauzo Jonas
Kartu žygiavo kaip didvyris,
Malonus jam buvo žygis.
Tuo tarpu kariuomenė brolių
Dar anksčiau Rygon atvyko,
Kaip man sužinot pavyko.
Magistras tuo džiaugėsi labai.
Su tąja kariuomene
Prieš lietuvius išjojo
Tarnauti mūsų Motinai,
Kuršių irgi daug atėjo
Ir žiemgaliai sujudėjo,
Stropiai ruošdamiesi žygiui.
Matės, kaip šalmai žibėjo
Ir šarvai stiklu spindėjo
Toj kariuomenėj galingoj.
Talino riteriai kilnūs,
Apsiginklavę kaip pritinka,
Švytėjo ledo baltumu.
Kariuomenė žengė keliu – tiesiai į Kernavę.
Buvo lietuviams dėl to skaudu,
Mat Traidenio žemę
Sudegino ir nuteriojo.
Jo žemėse kariuomenė brolių
Daug žmonių sukapojo,
Kurie nespėjo apsiginti.
Jiems plėšti sekėsi labai;
Visur niokojo atkakliai
Į būrius pasidaliję.
Kai visi susiėjo,
Grobį jie sudėjo,
Šis didelis be galo buvo.
Apmaudu buvo lietuviams.
Magistras ir jo žmonės,
Piligrimai, broliai,
Eilartas, vietininkas, riteriškai išjojo
Iš krašto pagonių.
[8320-8365 eil.]

FIKSAVIMO AMŽIUS: 13

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 315-317

©: Parengimas Rimvydas Petrauskas

©: Išleidimas Lietuvos istorijos instituto leidykla

©: Vertimas Pranciškus Žadeikis Lietuvos istorijos instituto leidykla

Spausdinti

Atgal