Archeologijos objektas "Kernavės bažnyčių vieta" >> "15–17 a. prie bažnyčios palaidotų žmonių antropologija"

Archeologija


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=543&FId=1405&back=home

PAVADINIMAS: 15–17 a. prie bažnyčios palaidotų žmonių antropologija

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

TEKSTINIS TURINYS:
Mirusieji buvo palaidoti mažoje teritorijoje. Ankstyvesni palaidojimai dažnai būdavo suardyti vėlesniųjų metu. Žmonių amžiaus struktūra panaši kaip ir 13-14 a. Vyrų ir moterų santykis yra 1,5 ir skiriasi nuo ankstesnio periodo. Galbūt tai atspindi vyrų migraciją arba tai, kad čia buvo laidota daugiau vyrų.
Vidutinė gyvenimo trukmė buvo žymiai ilgesnė ir siekė 34-36 m. Moteris per savo gyvenimą gimdydavo vidutiniškai 7-9 kartus, bet tik 6-7 vaikai sulaukdavo 15 m. amžiaus dėl pakankamai didelio vaikų mirtingumo.
15-17 a. Kernavės ir jos apylinkių gyventojai buvo mažo ūgio (vyrai – apie 168 cm, moterys – apie 157 cm), kresno kūno sudėjimo, labai panašūs į 13-14 a. gyvenusius. Tai patvirtina ir kaulų išmatavimai.
Pastebėta mažai rachito požymių kauluose, tačiau skorbutas buvo gana dažna liga. Mažakraujystės (anemijos) požymių pastebėta 11,1 % vyrų, 25 % moterų ir 25 % vaikų kauluose.
15-17 a. Kernavės gyventojų griaučiuose nerastas nei vienas kaulų tuberkuliozės atvejis. Tačiau rasta kitų specifinių infekcinių susirgimų – galimi du kaulų sifilio atvejai (40-45 m. moters ir 40-45 m. vyro kauluose).
Traumų pasitaikydavo labai dažnai. Pačios dažniausios vyrų traumos yra: kairiojo raktikaulio lūžiai (atsirandantys kai žmogus nukrenta ant žemės, galbūt kai kurie atsirado krentant nuo arklio), kairiojo alkūnkaulio lūžiai (nuo kritimo arba dažniau nuo smūgio atrėmimo), krūtinės slankstelių suspaudimo sužalojimai (krentant iš didesnio aukščio), kulkšnies traumos (užkliūnant), šonkaulių ir kairiojo stipinkaulio lūžiai (krentant ant ištiestų rankų). Rastų įrodymų ir apie vaikų traumas: kape 97 rastas 6-6,5 m. vaikas turėjo sugijusį kairiojo blauzdikaulio lūžį.
Dauguma šių traumų gali būti priskiriamos buitinėms, tačiau keletui atvejų galbūt ir galimas priskirti smurtines mirtis. 30-35 m. vyras, palaidotas kape 32 turėjo nesugijusį pjautinį sužalojimą kairėje kaktos pusėje, kairiame alkūnkaulyje ir blauzdikaulyje. Tikėtina, kad galvos ir rankų sužalojimai atsirado bandant apsiginti nuo kardo smūgių. Kai vyras parkrito, užpuolikas dūrė jam į kairįjį blauzdikaulį ne mažiau nei 5 kartus. Smūgiai buvo tokie stiprūs, kad perpjovė šeivikaulį ir kardo geležtė įsmigo blauzdikaulyje. 35-40 m. vyras, palaidotas kape 245 taip pat mirė panašiomis aplinkybėmis. Jis turėjo nesugijusį pjautinį sužalojimą, dešiniojo žandikaulio, pakaušio, plaštakos lūžius ir dvi kardo kirčio žymes nugaroje (greičiausiai, padarytus kai jis jau gulėjo kniūbsčias). Vyras iš kapo 166 turėjo nesugijusį sutrupintą šlaunikaulį; ši sunki trauma sukėlė vidinį kraujavimą ir vyras mirė nuo trauminio šoko. Šie sunkias smurto traumas turėję mirusieji galėjo būti 1665 m. rusų puolimo aukos.

FIKSUOTOJAS: Rimantas Jankauskas

FIKSAVIMO METAI: 2002

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 76-77

©: Sukūrimas Rimantas Jankauskas

©: Vertimas Ingrida Vosyliūtė

Spausdinti

Atgal