Archeologijos objektas "Kernavės „Viršutinis miestas“" >> "2001 m. archeologinių tyrimų rezultatai"

Archeologija


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=547&FId=1209&back=home&back=home&back=home

PAVADINIMAS: 2001 m. archeologinių tyrimų rezultatai

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

TEKSTINIS TURINYS:
2001 m. ištirtas 100 kv. m plotas į R nuo anksčiau tirtų plotų. Kultūrinis sluoksnis – 0,5 m storio, užneštas 1,5-2 m sąnašiniu sluoksniu, kuriame rasta smulkių ir apnykusių žiestos keramikos šukių bei 18 radinių (daugiausia smarkiai paveikti korozijos geležinių dirbinių fragmentai). Rasta ir moneta, skirtina Kazimierui Jogailaičiui.
Kultūriniame sluoksnyje buvo daug lentų liekanų, pagalių, rąstelių, suguldytų viena kryptimi. Čia gausu keramikos šukių.
Intensyviai veiklai 14 a. pradžioje naudotas plotas užėmė 15,37 kv. m ir buvo apjuostas pušinių ir beržinių kuoliukų tvora. Visų tirtų plotų tvoros jungiasi, sudarydamos ilgą siaurą kiemą. Tik 2001 m. tirtas plotas labiau panašus į formuojamą gatvę.
Kultūriniame sluoksnyje gausu gyvulių (daugiausia galvijų), paukščių kaulų, žuvų ašakų. Žiestos keramikos šukės – stambesnės, kakleliai ryškiai arba nežymiai atlenkti. Keletas puodynių dugnų su ženklais. Puodų peteliai ornamentuoti tradiciškai – horizontaliomis linijomis, bangelėmis, įkartomis, duobutėmis. Keletas šukių rasta su įkypais brūkšneliais, pasvirusiais į kairę ir į dešinę pusę, taip pat kryželiais su duobutėmis.
Rasti 143 radiniai. Didesnę dalį sudaro geležiniai dirbiniai ir jų fragmentai; spynos, raktai, žąslai, peiliai, kniedės, sagos. Žalvariniai dirbiniai ir jų fragmentai: žiedai, apyrankės fragmentas, sagos ir lietuviško ilgojo gabaliukas. Rasti 2 stiklinių apyrankių fragmentai. Gerai išlikę odiniai dirbiniai ir jų fragmentai. Kaip ir anksčiau aptikta tošinių dirbinių fragmentų su siuvimo žymėmis. Iš medinių dirbinių galima paminėti ližę, buožes, audimo įrankį, verpstę.
Buvo aptiktas ir dar vienas šulinys, kurio konstrukcija vienoda kaip ir rastojo 2000 m. Jis keturkampis, sienelės padarytos iš vertikalių lentų, šulinio kampuose esantys kuolai įkasti iki įžemio, konstrukciją sutvirtina skersiniai, įeinantys į kuoluose padarytas angas. Šulinio gylis – 1,74 m, dugnas išklotas akmenimis, po kuriais driekėsi žvyro sluoksnis.
Tirtame plote aptikti radiniai artimi 13-14 a. pradžioje Pajautos slėnyje buvusio Kernavės miesto ir šio miesto Kriveikiškio kapinyno radiniams. Kernavės miesto tirti plotai datuojami 14 a. pirmąja puse. Manoma, kad gyvenamieji namai buvo į Š nuo tirtų plotų.

VAIZDO / GARSO DUOMENYS:
Kernavės „Viršutinio miesto” šulinys
Kernavės „Viršutinio miesto” tvoros fragmentas

FIKSUOTOJAS: Dalia Vaičiūnienė

FIKSAVIMO METAI: 2001

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Kernavė (Širvintų raj.)

FIKSAVIMO APLINKYBĖS: Archeologinė tiriamoji ekspedicija

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas

©: Sukūrimas Dalia Vaičiūnienė

©: Išleidimas Lietuvos istorijos institutas

Spausdinti

Atgal