Archeologijos objektas "Kernavės „Viršutinis miestas“" >> "2002 m. archeologinių tyrimų rezultatai"

Archeologija


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=547&FId=1392&back=home

PAVADINIMAS: 2002 m. archeologinių tyrimų rezultatai

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

TEKSTINIS TURINYS:
2002 m. buvo tęsiami darbai, susiję su Lizdeikos kalno Š šlaito apsauga. Prieš pradedant darbus buvo atlikti archeologiniai tyrimai. Ištirtas 263 kv. m plotas – 6 drenos į Š ir ŠR nuo Lizdeikos kalno link viršutinio Kernavės miesto tirtų plotų.
Pirmoji drena. Aptiktas iki 0,5 m storio apardytas 1 t-mečio vidurio – antrosios pusės gyvenvietės kultūrinis sluoksnis. Viršutiniame sluoksnyje kartu su viduramžių žiestos keramikos šukėmis aptikta ir 1 t-mečio vidurio medžiaga – pavienės grublėtos keramikos šukės. Kultūrinis sluoksnis nestoras, tik vietomis siekia iki 45 cm.
Antroji drena. Permaišytoje juodžemio žemėje surasta 11 fragmentų grublėtos ir 10 fragmentų žiestos keramikos šukių, taip pat vėlyvos 16-17 a. keramikos fragmentų. Šiame plote buvo surastas žalvarinio papuošalo fragmentas, 2 žalvariniai apkalai, sagos fragmentas, akmeninis galąstuvas su skyle.
Trečioji drena. Čia keramikos rasta nedaug: keletas grublėtos ir žiestos keramikos šukių. Aptikta nemažai gyvulių kaulų. Tirtame plote išryškėjo ūkinės duobės, kuriose buvo gausu gyvulių kaulų, kontūrai. Surasta keli viduramžių laikotarpio radiniai: geležinės sagos fragmentas, peiliai, geležinio dirbinio fragmentas, kaulinio dirbinio fragmentas.
Ketvirtoji drena. Čia keramikos nedaug: keletas grublėtos ir žiestos keramikos šukių. Ploto pietinėje pusėje nemažai gyvulių kaulų. Šiame sluoksnyje surasta žalvario žaliava ir Jono Kazimiero šilingas. 50 cm gylyje aptikti ratu išsidėstę akmenys. Daugelis akmenų perdegę, tarp jų buvo pavienių angliukų. Šio židinuko gylis – 66 cm. Tarp akmenų buvo žalvarinės vielutės fragmentas, vienas degęs kauliukas ir dvi smulkios žiestos keramikos šukės. Šios duobės dugne rasta didelė gargažė.
Penktoji drena. Kultūrinio sluoksnio storis siekia 15-50 cm. Keramikos nedaug, ji maišyta – grublėta su žiesta. Tirtame plote, 76 cm gylyje atkasti dviejų arklių skeletai. Tarp jų buvo grublėtos keramikos šukė. Kultūrinio sluoksnio radiniai: dviejų geležinių peilių fragmentai, žalvarinio dirbinio fragmentas, geležinės sagos fragmentas.
Šeštoji drena. Aptiktas nežymus kultūrinio sluoksnio horizontas. Plote jokių radinių neaptikta.
Tirtuose plotuose radinių nedaug, didžioji jų dalis priklauso viduramžių laikotarpiui ir keletas 1 t-mečio viduriui. Iš ištirtų plotų matyti, kad tuo metu buvo gyventa IV viršsalpinės teritorijos P dalyje.

FIKSUOTOJAS: Dalia Vaičiūnienė

FIKSAVIMO METAI: 2002

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Kernavė (Širvintų raj.)

FIKSAVIMO APLINKYBĖS: Archeologinė tiriamoji ekspedicija

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 40-41

©: Sukūrimas Dalia Vaičiūnienė

©: Išleidimas Lietuvos istorijos institutas

Spausdinti

Atgal