Archeologijos objektas "Kernavės bronzos–ankstyvojo geležies amžiaus kapinynas" >> "1994 m. archeologinių tyrimų rezultatai"

Archeologija


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=551&FId=1229&back=home&back=home&back=home

PAVADINIMAS: 1994 m. archeologinių tyrimų rezultatai

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

TEKSTINIS TURINYS:
1994 m. tirta į P ir PR nuo ankstesnių perkasų, šalia I. Purvaneckienės (buvusio J. Rickevičiaus) vienkiemio ūkinių pastatų bei daržų. Bendrai ištirtas 106 kv. m plotas.
Kultūrinis sluoksnis geriau išliko aukštesnėje R perkasos dalyje.
Surasti 3 žalvario ir ankstyvojo geležies amžiaus kapai. Įdomiausias buvo pirmas šiame kapinyne griautinis kapas 26. Duobės kontūrai išryškėjo įžemyje – 35 cm gylyje nuo dabartinio paviršiaus. Duobė – stačiakampio formos, užapvalintais kampais, 210x70 cm dydžio, pailga ašimi orientuota Š kryptimi. 49-55 cm gylyje nuo paviršiaus atidengti sunykę moters (?) griaučiai be jokių įkapių. Griaučiai gulėjo aukštielninki, kaukolė ant dešiniojo šono, veidu į PR, galva orientuota į ŠV. Rankos ištiestos palei šonus, nežymiai sulenktos, plaštakos dubens apatinės dalies srityje, kojos ištiestos. Kapas datuojamas stratigrafiškai. Virš jo buvo nesuardytas 2-3 a. gyvenvietės kultūrinis sluoksnis. Kasant kapui duobę buvo suardytas akmens amžiaus gyvenvietės kultūrinis sluoksnis. Chronologiškai šis kapas artimas degintiniams kapams. Turint omenyje, kad pavieniai griautiniai kapai žalvario amžiaus pabaigoje žinomi iš Brūkšniuotosios keramikos kultūros regiono, šiam laikotarpiui tenka priskirti ir pirmąjį griautinį kapą iš Kernavės kapinyno.
Likusieji kapai – degintiniai, be įkapių, analogiški su ankstesniais metais tyrinėtais. Vienas mirusysis buvo palaidotas paprastoje duobutėje (Nr. 25), kitas – molinėje urnoje brūkšniuotu paviršiumi (Nr. 24).

FIKSUOTOJAS: Aleksiejus Luchtanas

FIKSAVIMO METAI: 1994

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Kernavė (Širvintų raj.)

FIKSAVIMO APLINKYBĖS: Archeologinė tiriamoji ekspedicija

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas

©: Sukūrimas Aleksiejus Luchtanas

©: Išleidimas Lietuvos istorijos institutas

Spausdinti

Atgal