Knygadvario objektas "BsTB 1 27-3 Pasaka AT 118 – Apie seną šimelį, vilką ir mešką" >> "Teksto 1993 m. redakcija"

Knygadvaris


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=5781&FId=8572&back=home

PAVADINIMAS: Teksto 1993 m. redakcija

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Sykį buvo viens žmogus, tas turėjo arklį. O kaip tas arklys pasenęs buvo, tai jis jį jau daugiaus negalėjo brūkuot. Tai jis jam davė plieno padkavas padaryt, nuvedė į girią o pale[i]do:
– Dabar tu sav pats ieškokis maistą.
Tas šimelis eina, o girio sutinka mešką. Ta meška sako:
– Na kaip, kūme, da druts esi?
Jis sako:
– O jo.
Meška potam sako:
– Kad aš imu akmenį o spa[u]džiu, tai vis syvai eina.
O šis sako:
– Kad aš su pirštais per akmenį braukiu, tai vis ugnis eina.
Dabar ta meška jau pabūgo, mislydama, kad jis tik drūtesnis* už ją. Tai ji bėga nuo jo šalin. Ir sutinka vilką ir sako:
– Kaip, kūme, da drūts esi?
Vilks atsakė:
– O jo.
Meška sakė:
– Aš drūta ir tu drūts, ale ten viens anõ pievo – tas drūts: kad tas su savo pirštais per akmenį braukia, tai vis ugnis eina.
Dabar vilks jį nor matyt, tai meška jį vedasi. O tas šimelis po kalnu ėdė pievo, o meška galėjo šimelį matyt, bet vilks ne. Tai meška ėmė vilką aukšty kelt, kad ir jis tą drūtąjį pamatytų. O kai ji jį kėlė, tai jau vilks šiepės, nes meška jį jau per daug spa[u]dė. Ale meška, pamačiusi vilką išsišiepusį, sakė:
– O tu, rupūže, dar nematęs šiepies!.. – ir metė į žemę, kad jis perplyšo.

FIKSUOTOJAS: August Schleicher

FIKSAVIMO METAI: 1852

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Kuršiai, mstl., , Nemano r., Kaliningrado sr., Rusijos Federacija

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Kuršiai, Ragainės pavietas

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 27-28, Nr. 3
Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 1. Lietuviškos pasakos įvairios. Surinko Jonas Basanavičius. Parengė Kostas Aleksynas. Įvadą parašė Leonardas Sauka. Paaiškinimai Kosto Aleksyno, Leonardo Saukos. Vilnius: Vaga, 1993. (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis)

SKELBTA LEIDINYJE:, Nr. 3
Lietuviškos pasakos yvairios. Surinko dr. J. Basanavičius. Chicago (III.): Turtu ir spauda "Lietuvos", 1903.

SKELBTA LEIDINYJE:, P. 120-121
Litauisches Lesebuch und Glossar von August Schleicher. Prag, 1857.

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

PASTABOS: J. Basanavičiaus pastaba: žvėrių gyvenimas. Paaiškinimas: drūtesnis – orig. štarkesnis (drūtesnis)

Spausdinti

Atgal