Knygadvario objektas "BsTB 2 22-4 Pasaka AT 1624B* – Kaip cigons mėsą vogė" >> "Teksto 1995 m. redakcija"

Knygadvaris


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=6645&FId=9458&back=home&back=home

PAVADINIMAS: Teksto 1995 m. redakcija

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Vėiną kartą cigons eja vogtė mėsos į pakriautę. Prisikrovęs maišą mėsos, norėja išeitė lauko. Bet napatropėja atdarytė tėkrosias duris į lauką, atėdarė duris į trobą. Įejęs į trobą, cigons nusigonda, bet pasimislijęs tarė:
– Ama, tevā, ar nori: tau atsiuntė biesas iš peklas mėsos?
Gaspadorius, pažvelgęs ont susipaišiusia cigona, sakė parsėgondęs:
– Āk su sava mėsa į peklą, aš nu biesa ne kokiun dovenun nenoro!
Cigons saka:
– Kad nenori, nenori. Tad so Deivo!
Rytą metą paveiziej į pakriautę – nabėra mėsos.

FIKSUOTOJAS: Aleksandras Pogodinas

FIKSAVIMO METAI: 1893

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Kuliai, mstl., Kulių sen., Plungės r. sav., Telšių apskr., Lietuvos Respublika

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 22, Nr. 4
Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 2. Lietuviškos pasakos įvairios. Surinko Jonas Basanavičius. Parengė Kostas Aleksynas. Įvadą parašė Leonardas Sauka. Paaiškinimai Kosto Aleksyno, Leonardo Saukos. Vilnius: Vaga, 1995. (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis)

SKELBTA LEIDINYJE:, Nr. 4
Lietuviškos pasakos yvairios (II t.). Surinko dr. J. Basanavičius. Chicago (III.): Turtu ir spauda „Lietuvos“, 1904.

SKELBTA LEIDINYJE:, P. 254
Живая cтapинa. Год 4, вып. 2. C. Пeтepбypr, 1894.

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

PASTABOS: J. Basanavičiaus pastaba: cigonų.

Spausdinti

Atgal