Knygadvario objektas "BsTB 3 77-24 Sakmė BlLPK 3902 – Kaip mūsų proseniai spręsdavo apė didįjį tvaną" >> "Teksto 1997 m. redakcija"

Knygadvaris


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=6714&FId=9519&back=home

PAVADINIMAS: Teksto 1997 m. redakcija

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Lietuviai, nors gyveno senuose laikuose stabmeldystėj, bet tvaną minėjo savo pasakose, ir terp mūs senųjų dar yra likęs atskambys ir iki šiai dienai, ką galim patėmyt, jog turėjo būti dievaitis, kuris valdė viršūnes medžių, orą ir kitus aukštus patėmijimus, o jį paprastai vadydavo Vėjas. Dievaitis Vėjas turėjo keturis sūnus, kurie tėvo paliepimo klausydavo ir katrą į katrą pusę pasiųsdavo pūsti į orą, tokiu vardu vadydavo: Rytys, Pietys, Vakaris ir Šiaurys.
Kartą tie sūnūs norėjo matyti marių dugną ir kas ant jo yra ir susitarė pūsti iš visų pusių ir iškelti vandenį aukštyn. Ir teip padarė. Bet išpūtus vandenį iš jūrių, ir vėl puolė staiga žemyn, ir negalima buvo matyti. Tokiu būdu sumislino sueiti į vieną pusę. Ir suėję pūtė toli ant kranto, o tada jie ką datyrė ar ne?.. Kas ant jūrių dugno, nežinia, bet užlieta žemė jautė didį tvaną, ir viską vanduo sunaikino.

PATEIKĖJAS: Balsienė iš Verčiškės k. Girdauskas iš Smilgių k., Griškabūdžio prp., Naumiesčio pav. Kunctienė iš Klevinės k.

FIKSUOTOJAS: Juozas Kovas

FIKSAVIMO AMŽIUS: -

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Kudirkos Naumiestis, sen., , Šakių r. sav., Marijampolės apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Klevinės k., Verčiškės k., Smilgių k., Griškabūdžio prp., Naumiesčio pav.

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 77, Nr. 24
Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 3. Lietuviškos pasakos įvairios. Surinko Jonas Basanavičius. Parengė Kostas Aleksynas. Įvadą parašė Leonardas Sauka. Paaiškinimai Kosto Aleksyno, Leonardo Saukos. Vilnius: Vaga, 1997. (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis)

SKELBTA LEIDINYJE:, Nr. 24
Lietuviškos pasakos yvairios. surinko Dr. J.Basanavičius. Chicago (Ill.): Turtu ir spauda "Lietuvos", D.3. – 1904.

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

PASTABOS: tvaną – Bs. išn. N 24–25 išimti iš „Kataliko“, 1902, N 36.

Spausdinti

Atgal