Knygadvario objektas "BsTB 2 255-115 Sakmė – Del ka starkaus un nugaras juodas lapinys" >> "Teksto 1995 m. redakcija"

Knygadvaris


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=7451&FId=10426&back=home

PAVADINIMAS: Teksto 1995 m. redakcija

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Seniau, pa sutverimui svieta, pradėja žmanes skųsties Dievui, kad gyvates ir kitas visas bjaurybes esų nereikalingas, nes daugali inkunda, kad net raikia par tų mirt. Paklause Dievas žmanių prašyma, surinka visas gyvates, varles ir kitas bjaurybes maišan ir pats, labai laika neturėdamas, nes pečių kūrena, pašauke un savi starkų ir padave šitų maišų su gyvatem. Dabar prisake nunešt ir inmest su visu maišu marias.
– Tik, – saka Dievas, – žiūrėk neatrišk maiša!
Užsidėja starkus maišų un pečių ir neša. Atsisėda pasilsėt, ir ažrūpa jam pažiūrėt, kas yra maiši. Kaip tik atariše, tuoj šmukš viena gyvate ir išlinda. Pradėja starkus jų gaudyt, bet tų begaudunt visas gyvates ir varles išlinda ir išsislapste pa balų. Prėja starkus, pamate, kad maišas jau dykas. Grįža un Dievų su dideliu nuliūdimu ir papasakaja, kas atsitika. Dievas tebekūrena da pečių ir užgirdįs, kad starkus ja prisakyma neišpilde, teip užpyka ir pagriebįs nadegulį rėže starkui par nugarų. Nuo ta laika šitas supriešinimas ir pasilika starkui unt atminties. Anas labai ja nekinčia ir, atmindamas, iš kiena priežasties jam tas teka, ir pa šiai dienai pasilika neprietelium varlių ir gyvačių: kur tik sutikdamas, tuoj gauda ir praryja.

FIKSUOTOJAS: Dominykas Sirvydis

FIKSAVIMO METAI: 1904

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Dauliūnai, k., Jūžintų sen., Rokiškio r. sav., Panevėžio apskr., Lietuvos Respublika

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 255, Nr. 115
Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 2. Lietuviškos pasakos įvairios. Surinko Jonas Basanavičius. Parengė Kostas Aleksynas. Įvadą parašė Leonardas Sauka. Paaiškinimai Kosto Aleksyno, Leonardo Saukos. Vilnius: Vaga, 1995. (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis)

SKELBTA LEIDINYJE:, Nr. 115
Lietuviškos pasakos yvairios (II t.). Surinko dr. J. Basanavičius. Chicago (III.): Turtu ir spauda „Lietuvos“, 1904.

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

PASTABOS: J. Basanavičiaus pastaba: paukščių pasakos.

Spausdinti

Atgal