Knygadvario objektas "BsTB 2 255-116 Pasaka AT 200 – Del ka šuva neapkinčia katės, e kate pelės" >> "Teksto 1995 m. redakcija"

Knygadvaris


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=7452&FId=10427&back=home

PAVADINIMAS: Teksto 1995 m. redakcija

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Kadai tai šuva padave katei gramatų, katrų praše nunešt ja draugui, talie gyvenunčiam. Kate, tuo metu neturėdama laika, padėja gramatų palėpej ir padėjus ažmirša. Gramata buva rašyta taukuotais nagais ir labai patika pelėms, katras jų atradį un šmatelius sugrauže.
Par ilga šuva sutikįs katį klausia:
– Ar padavei gramatų?
Dabar tik atsiminus kate nubėga ir rada gramatas tik skiauteles. Dasižinajus, kad tai pelių darbas, dave sau žadį, kad kur tik pelį sutiks, suvėst jų. E šuva teip pat tebeturi pyktį un kates ir lig šiai dienai. Kaip tik šuva pamata katį, tuoj užeina jam mislis, kad ana nugaišena ja gramatų, ir veja katį, katra tuoj bėga graituju palėpen ieškotų gramatas.

FIKSUOTOJAS: Dominykas Sirvydis

FIKSAVIMO METAI: 1904

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Dauliūnai, k., Jūžintų sen., Rokiškio r. sav., Panevėžio apskr., Lietuvos Respublika

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 255-256, Nr. 116
Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 2. Lietuviškos pasakos įvairios. Surinko Jonas Basanavičius. Parengė Kostas Aleksynas. Įvadą parašė Leonardas Sauka. Paaiškinimai Kosto Aleksyno, Leonardo Saukos. Vilnius: Vaga, 1995. (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis)

SKELBTA LEIDINYJE:, Nr. 116
Lietuviškos pasakos yvairios (II t.). Surinko dr. J. Basanavičius. Chicago (III.): Turtu ir spauda „Lietuvos“, 1904.

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

PASTABOS: J. Basanavičiaus pastaba: žvėrys.

Spausdinti

Atgal