Knygadvario objektas "BsTB 2 258-118 Sakmė – Apie vienų šykštūnų, katras pinigus miški kavadams užkeike" >> "Teksto 1995 m. redakcija"

Knygadvaris


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=7454&FId=10429&back=home

PAVADINIMAS: Teksto 1995 m. redakcija

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Buva vienas labai šykštus senis, katras labai daug pinigų turėja. Būdamas jau labai senas ir nenarėdamas, kad kam ja šitie pinigai tektų, sumislija juos miški pakavate. Nuveja nematam kitų miškan, nusineše lapetų ir iškase gilų duobelį. Dabar sugrįža namã ir pajėmįs vienų maišų pinigų nunešįs duobėn supyle. Pareja namã atsineštų daugiau pinigų. Bevaikščiajant jam iš namų miškan ir iš miška namã, pamate susieda bernas ir paseke paskui senį. Kaip tik senis namã, tuoj šitas bernas preja un duobį ir pamate, kad puse duobes raudanųjų. Nėr kur dėt pinigų! Bernas ilgai nemislydamas tuoj nusmave kelnes, ažuriše abu galu ir jėme pilt in jas pinigus. Pripyle pilnas kelnes ir užgirda, kad senis vėl atbraškina maišų pinigų. Bernas tuoj inlipe eglen ir kelnes insineše. Atnešįs senis visus pinigus supyle duobėn, apsdaire, ar nemata kas, pajemįs lapetų, ažukase ir su kajam aptrepena. Dabar atsistaja senis, atsikrankšte ir surika:
– U ū ū ū ū! Kiek taluma mana balsas nuveis, tiek giluma tegul mana pinigai nuveina!
Tiktai šliopt ir išlėke kelnes iš berna runkų ir nuveja skradžiai žemes. Senis pareja namã, e bernas, išlipįs iš egles, jėme kast pinigus, katruos senis nesenai ažukase. Bet vietaj pinigų tik skylį iš kiauras žemes rada.
Ir lika bernas ir be pinigų, ir be kelnių.

FIKSUOTOJAS: Jonas Sirvydis

FIKSAVIMO METAI: 1904

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Dauliūnai, k., Jūžintų sen., Rokiškio r. sav., Panevėžio apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Dauliūnų kaimas, Jūžintų parapija

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 258, Nr. 118
Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 2. Lietuviškos pasakos įvairios. Surinko Jonas Basanavičius. Parengė Kostas Aleksynas. Įvadą parašė Leonardas Sauka. Paaiškinimai Kosto Aleksyno, Leonardo Saukos. Vilnius: Vaga, 1995. (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis)

SKELBTA LEIDINYJE:, Nr. 118
Lietuviškos pasakos yvairios (II t.). Surinko dr. J. Basanavičius. Chicago (III.): Turtu ir spauda „Lietuvos“, 1904.

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

PASTABOS: J. Basanavičiaus pastaba: mitologinė. Užburti pinigai.

Spausdinti

Atgal