Knygadvario objektas "BsTB 2 258-119 Sakmė – Apie vienų šykštūnų, katrų sūnus apgava" >> "Teksto 1995 m. redakcija"

Knygadvaris


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=7494&FId=10469&back=home

PAVADINIMAS: Teksto 1995 m. redakcija

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Buva vienas labai turtingas ir šykštus žmagus. Tas par visų sava gyvenimų nevalge nieka kita, kaip tik pa šmatelį duonas un dienas ir undenį gerdava, ir vis tik pinigus krave ir krave. Turėja sava vienų sūnų, katram teip pat nieka neduodava nei pavalgyt sačiai, nei gerai apsivilkt.
Pradėja šitas šykštūnas sirginėt ir, bijadamas, kad ja sūnus nepagriebtų pinigų, vis narėja juos pakavat, bet sūnus, kaip ir kų numanydamas, vis saugaja tėvų.
Vienakart sūnus, nuduodamas, kad ais laukan un darba, nuveja klajiman ir paskavojįs žiūrėja, kų tėvas dirbs. Tėvas lukterejįs tuoj pasijeme pinigus ir eja klajiman. Sūnus tuoj inlinda šiauduos. Ataja senis, inlipe šalinen ir, iškasįs duobelį, supyle pinigus ir ažkasįs tarė:
– Kas narės šituos pinigus pajimte, tai tik tadu pajims, kai atneš devynias galvas žmanių!
Sūnus atsiliepe iš pa šiaudų:
– Gal ažkų galvas?
– Žmanių! – atsake senis.
– Ažkų!
– Žmanių!
– Ažkų!
– Žmanių!
– Ažkų!
Ilgai teip ginčijas tėvas su sūnum, bet un gala, negalėdamas priveikte, tėvas, e vel bijadamas, kad kas neužgirstų, sutika sakydamas:
– Nu, jau tegul bus ir ažkų!
Ir pareja šykštūnas namã. E sūnus tuoj pasižyčiaja nuo susieda pinigų, nupirka devynias ažkas ir, nukapajįs jų galvas, išsikase tėva pinigus.

FIKSUOTOJAS: Juras Narbutis

FIKSAVIMO METAI: 1904

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Dauliūnai, k., Jūžintų sen., Rokiškio r. sav., Panevėžio apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Dauliūnų kaimas, Jūžintų parapija

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 258-259, Nr. 119
Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 2. Lietuviškos pasakos įvairios. Surinko Jonas Basanavičius. Parengė Kostas Aleksynas. Įvadą parašė Leonardas Sauka. Paaiškinimai Kosto Aleksyno, Leonardo Saukos. Vilnius: Vaga, 1995. (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis)

SKELBTA LEIDINYJE:, Nr. 119
Lietuviškos pasakos yvairios (II t.). Surinko dr. J. Basanavičius. Chicago (III.): Turtu ir spauda „Lietuvos“, 1904.

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

PASTABOS: J. Basanavičiaus pastaba: pinigai.

Spausdinti

Atgal