Knygadvario objektas "BsTB 2 260-121 Sakmė – Apie tai, kaip vienai mergai radydavas pinigai paveiksli teliaka" >> "Teksto 1995 m. redakcija"

Knygadvaris


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=7497&FId=10473&back=home

PAVADINIMAS: Teksto 1995 m. redakcija

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Seniau, kai da aidava žmanes darbuos Mažeikiškia dvaran, aidava iš Paunksnių viena merga. Jai raikdava perait par takį biržynėlį. Išeidava iš namų labai unksti, tik kų gaidžiam nugiedajus, dvaran kultų ir sava kultuvų nešdavas.
Vienųkart, jai šitei par tų biržynėlį beainunt, užgirda, kad ažupkalyj jas sumyke teliakas. Atsigrįžta, žiūri – seka paskui jų telias, visas purvinas, apsimurgliavęs, kad net kaktu žiūrėt! Ana pradėja graičiau bėgt, bat ir telias neatsilikina. Kai jau nebetal buva nuo dvara, tai prapuola ir anas.
Untrųnakt teip pat seke telias, bliaudamas ir kalbėdamas žmagišku balsu:
– Nušluostyk man snarglį! Nušluostyk man snarglį!
Supykus merga kaip šėre teliu su kultuvu – ir subirėja tas piniguos. Bet ana nars buva vargule, ale pinigų nejėme, tik nuvejus dvaran pasake urėdui. Urėdas grait nusiskubė tan vietan ir nieka nerada. Pagrįžįs mergai uždraže kelius kartus par nugarų až apšidijimų.
Trečiųnakt ir vėl telias seka paskui mergų, bliaudamas ir prašydamas, kad nušluostytų snarglį. Merga vėl kaip šėre su kultuvu – ir vėl subirėja piniguos. Dabar jau merga prisisėme pinigų kvartukan, kešenes ir parsineše namã.

FIKSUOTOJAS: Dominykas Sirvydis

FIKSAVIMO METAI: 1904

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Dauliūnai, k., Jūžintų sen., Rokiškio r. sav., Panevėžio apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Dauliūnų kaimas, Jūžintų parapija

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 260-261, Nr. 121
Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 2. Lietuviškos pasakos įvairios. Surinko Jonas Basanavičius. Parengė Kostas Aleksynas. Įvadą parašė Leonardas Sauka. Paaiškinimai Kosto Aleksyno, Leonardo Saukos. Vilnius: Vaga, 1995. (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis)

SKELBTA LEIDINYJE:, Nr. 121
Lietuviškos pasakos yvairios (II t.). Surinko dr. J. Basanavičius. Chicago (III.): Turtu ir spauda „Lietuvos“, 1904.

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

PASTABOS: J. Basanavičiaus pastaba: užkeikti pinigai.

Spausdinti

Atgal