Knygadvario objektas "BsTB 2 262-123 Sakmė – Apie gračių su arklia kajam" >> "Teksto 1995 m. redakcija"

Knygadvaris


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=7501&FId=10476&back=home&back=home

PAVADINIMAS: Teksto 1995 m. redakcija

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Atamenu, kaip man senelis pasaka ja vienų labai baisų atsitikimų, kakį ja senelia senelis turėjįs. Buva, – anas teip sake, – subatas vakaras, susėdį keturiuos kiksa grat. Grajį grajį ligi pat vidunakčiui. Vienas gračius apsirgįs pilvu ir pametįs grat. Kaip tik tas nuo stala nuveja, tuoj, – saka, – ineja gryčian panaitis ir pradėja prašyties naktigulta. Kai prijeme jį un naktigulta, tuoj jisai prėja un stalų, atsisėda par stalų ir tare:
– Kam gi pametet grat?
Šitie atsake, kad jų vienas gračius apsirga. Tadu pakeleivis tare:
– Tai grakit, aš jum pabūsiu ana vietaj.
Šitie vėl pajeme kartas, bet kaip tik pradėja grat, tuoj par visų nugaras švirpulis pereja. Nusgunda visi, patys nežinadami ka. Jiems regėjas, kad pastalyj yra sniega, del ta, kad visi jaute iš tį šaltį ainunt. Vienas gračius jėme ir numete narakiai vienų kartų žemen. Tadu, aždegįs šupulį, pasilinke ieškatų kartas ir pamate, kad pakeleivia kajas ne žmaniškas, bet arklia. Tuoj šitas, pametįs kartas, bėgt, paskui jį ir kitas išbėga, bet mana prosenelis, katras sedėja ažu stala, niekaip negalėja išeit, del ta, kad šitas panaitis ažusėdįs turėja. Tadu, bra, nustvėre panaitis jį až kakla ir valiai smaugt. Bet prosenelis turėja un kakla škaplierių ir kaip tik su tuo jėme panaitį žegnat, e da vėl, kaip raikiunt, jėme gaidys ir sugiedaja: „Kakarieka!“ – tiktai panaitis sužvinga lyg arklys ir, ištarįs:
– Tava laime, e mana nelaime, kad gaidys ažgiedaja, – išskrida pra lungų, nuplėšįs mana prosenelia kalnių apikaklį.
Un rytajaus gaspadine, šluodama gryčių, radus pastalyj krūvelį arklašūdžių.

FIKSUOTOJAS: Dominykas Sirvydis

FIKSAVIMO METAI: 1904

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Dauliūnai, k., Jūžintų sen., Rokiškio r. sav., Panevėžio apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Dauliūnų kaimas, Jūžintų parapija

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 262-263, Nr. 123
Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 2. Lietuviškos pasakos įvairios. Surinko Jonas Basanavičius. Parengė Kostas Aleksynas. Įvadą parašė Leonardas Sauka. Paaiškinimai Kosto Aleksyno, Leonardo Saukos. Vilnius: Vaga, 1995. (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis)

SKELBTA LEIDINYJE:, Nr. 123
Lietuviškos pasakos yvairios (II t.). Surinko dr. J. Basanavičius. Chicago (III.): Turtu ir spauda „Lietuvos“, 1904.

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

PASTABOS: J. Basanavičiaus pastaba: mitologinė.

Spausdinti

Atgal