Knygadvario objektas "BsTB 2 409-196 Pasaka AT 2021B – Vištyte ir gaidžiukas" >> "Teksto 1995 m. redakcija"

Knygadvaris


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=7719&FId=10694&back=home

PAVADINIMAS: Teksto 1995 m. redakcija

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Buva senelis ir babele. Turėja vištytį ir gaidžiukų. Pasiuva babele gaidžiukui naujas kelnytes, e vištytei undarakiukų ir išlaide vienųdien juos abu riešutautų.
Gaidžiukas inlipe lazdynan ir raška riešutus. Vištyte beginėja aplink ir karkia:
– Kar kar kar kar, man ben kekelį!
Kaip tik mete gaidžiukas riešutų kekelį, ir išmuše vištytei akelį. Ir vėl raška gaidžiukas. Vištyte, beginėdama aplink, vėl karkia:
– Kar kar kar kar, man ben kekelį!
Kaip tik mete kekelį, ir išmuše kitų akelį. Dabar vištyte parbėga rėkdama namã ir pasisake babutei, kad jai gaidžiukas akeles išmuše. Babute užkūre gaidžiukų:
– Gaidžiukai gaidžiukai, kam tu vištytei akytes išmušei?
– E kam man lazdynas kelnytes perpleše!
– Lazdynai lazdynai, kam gadžiukui kelnytes perplešei?
– E kam man ažka pagrauže?!
– Ažka ažka, kam tu lazdynų pagraužei?
– E kal’ manįs piemuo negane?!
– Piemeny piemeny, kal’ tu ažkas neganei?
– E kal’ man gaspadine bundeles nepakepe?!
– Gaspadine gaspadine, kal’gi tu piemeniui bundeles nepakepei?
– Kad kiaule tašlų prarija!
– Kiaule kiaule, kam tu gaspadines tašlų suvėdei?
– E kam mana paršelį vilkas nuneše!
– Vilkai vilkai, e kam gi tu kiaules paršelį nunešei?
– Mana gerkle ne grųžtu grįžta, ne kaltu kalta. Ammm!
Pagriebe paskutinį paršų ir nubėga miškan.

PATEIKĖJAS: Dominykas Sirvydis

FIKSAVIMO METAI: 1904

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Dauliūnai, k., Jūžintų sen., Rokiškio r. sav., Panevėžio apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Dauliūnai, Jūžintų parapija

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 409-410, Nr. 196
Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 2. Lietuviškos pasakos įvairios. Surinko Jonas Basanavičius. Parengė Kostas Aleksynas. Įvadą parašė Leonardas Sauka. Paaiškinimai Kosto Aleksyno, Leonardo Saukos. Vilnius: Vaga, 1995. (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis)

SKELBTA LEIDINYJE:, Nr. 196
Lietuviškos pasakos yvairios (II t.). Surinko dr. J. Basanavičius. Chicago (III.): Turtu ir spauda „Lietuvos“, 1904.

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

PASTABOS: J. Basanavičiaus pastaba: žvėrių pasakos. Vaikų pasakos.

Spausdinti

Atgal