Tautosakos objektas
Tautosaka


PAVADINIMAS: Daina K405 [Vai brolaliai sakalėliai]

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Akys lietuvių tautosakoje

ANOTACIJA: Rygoj dyvai dedasi – du totoriai dalinasi. Žentui uošvė teko. Žentas uošvės nepažino, parvedė mergelei už služaunykę. Teužduoda jai tris darbus: vaiką supti, žirgus ganyti, kuodelį verpti. Pažino dukra motulę.

TURINYS:
Vai brolaliai sakalėliai Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | DAINUOJAMOJI TAUTOSAKA | LIAUDIES DAINOS | KARINĖS-ISTORINĖS DAINOS

TIPOLOGIJA:    K405 Vai broleliai sakalėliai

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal