Kalbos objektas
Kalba


PAVADINIMAS: Pavardė iš rankraštinio šaltinio [Paulius Vilkužis]

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Pavardės iš Istorinių asmenvardžių kartotekos (IAK)

ANOTACIJA: Taip XVII a. Paparčių krikšto registracijos knygoje užrašytas pakrikštyto kūdikio tėvas Pauli Wilkuzis [Paulius Vilkužis] (Istorinių asmenvardžių kartoteka)

TURINYS:
Pavardė iš rankraštinio šaltinio [Paulius Vilkužis] Visatekstė
Pavardė iš rankraštinio šaltinio [Pauli Wilkuzis] Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS: Pakrikštytų asmenų registracija

OBJEKTAS SAUGOMAS:
LKI Istorinių asmenvardžių kartoteka (IAK), P. 6

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: KALBOTYRA | LEKSIKOLOGIJA | ŽODIS | TIKRINIAI ŽODŽIAI | ASMENVARDŽIAI | PAVARDĖS

MOKSLINIS KOMENTARAS Istorinė pavardė Vilkužis priskirtina lietuviškų pravardinės kilmės pavardžių grupei ir kildintina iš lietuvių kalbos bendrinio žodžio vilkas (plačiau apie istorines pavardes su šaknimi vilk- žr. Zinkevičius Z. Lietuvių antroponimika. Vilniaus lietuvių asmenvardžiai XVII a. pradžioje. Vilnius: Mokslas, 1977, p. 218). Dėmesį atkreipia tai, kad tos pačios kilmės tik skirtingos darybos pavardžių turime ir dabartiniame lietuvių vardyne. Plg. db. pvd. Vilkas, Vilkauskas, Vilkelis, Vilkėnas, Vilkenis, Vilkevičius, Vilkinis ir kt. (Lietuvių pavardžių žodynas 2, Vilnius: Mokslas, 1989, 1217-1218).

CHRONOLOGIJA:

LITERATŪRA: Leidinio aprašas, P. 218

PASTABOS: Krikšto aktai suregistruoti lotynų ir lenkų kalba

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal