Tautosakos objektas
Tautosaka


PAVADINIMAS: Padavimas apie Bobaraisčio vardo kilmę

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Lietuvos istoriniai padavimai

ANOTACIJA: Piemenims raiste ganant gyvulius kas dieną vaidenosi boba. Piemenys ją pagavo ir mušė. Rytojaus dieną bobą rado negyvą. Tame raiste ją palaidojo.

TURINYS:
Padavimas [Bobaraistis] Visatekstė
Padavimas apie Bobaraisčio vardo kilmę. Rankraštinė versija Be turinio

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | SAKMĖS | PADAVIMAI

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal