Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: Padavimas apie piliakalnį Šukių dvaro laukuose

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 7 tomas

ANOTACIJA: Suvalkų rėdyboje, Vilkaviškio paviete, Šukių dvaro laukuose yra piliakalnis. Pasakojama, kad bernas, nuėjęs ant piliakalnio, užmigo. Sapnavo, jog prasivėrė kalnas. Kai įėjo į vidų, rado dvarą, o ten sutiko juodą paną. Ši pasakė, kad bernas nueitų į bažnyčią ir parneštų raudoną vėliavą. Tada ji parodys jam rupūžę, kurią, užtiesęs vėliavą, turės pabučiuoti. Kai jis tai padarys, merga pasidarys balta, dvaras iškils ir jie gerai gyvens. Pabudęs bernas nuėjo pas kunigą patarimo. Šis liepė daryti taip, kaip sapnavo. Bernas taip ir padarė, tačiau, likęs vienas kambaryje, išsigando ir pabėgo. Antrą kartą prisisapnavo toks pat sapnas, tik pana liepė atnešti juodą vėliavą. Kai bernas atėjo, pana nuvedė jį pas tą baisybę ir liepė pabučiuoti, tačiau jis vėl išsigando ir pabėgo. Trečią kartą prisisapnusi pana pasakė, kad dabar ji visada bus nelaiminga tam kalne.

TURINYS:
[Piliakalnis Šukių dvaro laukuose] Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | PADAVIMAI2

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal