Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: Pasaka AT 804B+1061+1071+1072+1062 [Kaip tarnas ponui iš velnio pačią išvadavo]

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 6 tomas

ANOTACIJA: Vedė ponas pačią, kuri buvo velniui pažadėta. Kaip tik ponas ją vedė, taip ją velnias ir pavogė. Tarnas Jokūbas pažadėjo ponui pačią grąžinti. Jokūbas nuėjo prie pragaro vartų ir stato bažnyčią. Velniai nenorėdami, kad prie pragaro vartų bažnyčia stovėtų, atidavė Jokūbui pono pačią. Jokūbui su pono pačia namo begrįštant, velniai dar bandė pono pačią atsiimti, bet Jokūbas juos pergudraudavo. Pirmą kartą Jokūbas su velniu ėjo lenktynių, kas sūrį greičiau suvalgis, antrą – velnias su Jokūbo tėvu – meška ėjo grumtynių, trečią - velnias su Jokūbo sūnum – zuikiu lenktyniavo, o ketvirtą – Jokūbas su velniu lenktyniavo kas lazdą aukščiau išmes. Velniai pralaimėjo, o Jokūbas parvedė ponui pačią ir paveldėjo jo dvarą.

TURINYS:
[Kaip tarnas ponui pačią iš velnio išvadavo] Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | PASAKOS | PASAKOS APIE KVAILĄ VELNIĄ

TIPOLOGIJA:    PASAKA: AT 804 B, Bažnyčia pragare, [14; 51]

TIPOLOGIJA:    PASAKA: AT 1061, Kremta akmenis, [6; 38]

TIPOLOGIJA:    PASAKA: AT 1071, Imasi su meška, [0; 120]

TIPOLOGIJA:    PASAKA: AT 1072, Lenktyniauja su kiškiu, [0; 151]

TIPOLOGIJA:    PASAKA: AT 1062, Meta akmenį, [3; 134]

MOKSLINIS KOMENTARAS Skelbiamas tekstas jungia legendų pasaką ir 4 kvailo velnio pasakas. Apie AT 804B versiją „Bažnyčia pragare“ iš lietuvių užrašyta 64 variantai. Apie pasaką, kaip velnias kremta kulkas (akmenis ir pan.) (AT 1061) iš lietuvių užrašyta 44 variantai. Apie pasakas „Imtynės su meška“ (AT 1071) ir „Lenktynės su kiškiu“ (AT 1072) iš lietuvių užrašyta 117 variantų ir 148. Apie pasaką „Meta akmenį į aukštį“ (AT 1062) iš lietuvių užrašyta 140 variantų.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:
Pasakos AT 1072+1073+1071+1082 [Kvailas velnias]

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal