Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: Pasaka AT 650+1084+1159+330B[Apie kareivį, kuris pono dvarą nuo velnių išvadavo]

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 6 tomas

ANOTACIJA: Kareivis Mykolas grįždamas į namus užėjo į dvarą, kuriame naktimis gąsdindavo. Kareivis ponui pažadėjo tą dvarą išvaduoti nuo velnių. Kareivis kalvėje pasigamino tris brylius iš plieno ir paėmė tris kūjus. Kareivis, pasilikęs nakčiai dvare, sėdi kambaryje ir žaidžia kortomis. Vidurnaktį pribildėjo pilnas dvaras velnių. Seniausias velnias atėjo pas kareivį ir pradėjo su juo kortomis lošti. Mykolas velnią aplošė. Kitas velniukas kvietė Mykolą eiti imtynių, bet kareivis įsuko velnio uodegą į veržtuvę ir taip laimėjo kovą. Antrą vakarą Mykolas visus velnius į šikšninę terbą sukimšo ir nunešė į kalvę, kad kalviai kūjais juos gerai primuštų. Velniai išsilakstė, o pono dvaras liko nuo velnių išvaduotas.

TURINYS:
[Apie kareivį, kuris pono dvarą nuo velnių išvadavo] Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | PASAKOS | PASAKOS APIE KVAILĄ VELNIĄ

TIPOLOGIJA:    PASAKA: AT 1084, Kas garsiau sušvilps ar suriks, [0; 87]

TIPOLOGIJA:    PASAKA: AT 1159, Pirštų ploninimas, [55; 22]

TIPOLOGIJA:    PASAKA: AT 330 B, C, Velniai terboje; išlošiančios kortos, [173; 61]

TIPOLOGIJA:    PASAKA: AT 650 A1, Stipruolis, [150; 29]

MOKSLINIS KOMENTARAS Pasakos apie kvailą velnią variantas. Atskiri jo motyvai primena kitus pasakų tipus, k. a. sutartis dėl sprigtų – pasaką AT 650, mušimas kūle – AT 1084, uodegos įveržimas į šliūkštoką – AT 1159, o velnių, esnčių terboje, mušimas – AT 330B.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:
Pasaka AT 330B+1154* [Velniai terboje]
Pasaka AT 401A+1159+1154* [Prakeikta pana]

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal