Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: Mitologinė sakmė apie vaidulį – velnią

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 7 tomas

ANOTACIJA: Vienuose namuose trankydavosi vaidulis. Bernas, eidamas gulti į tvartą, pasiėmė šventinto vandens ir šlakstyklę. Sakė, kad kai ateis vaidulis, pašventins jį. Kai atėjo vaidulis, bernas ne šventino, bet paleido į jį visą ąsotį. Vaidulis net su durimis išlėkė - jam prakirto odą ir pateko šventinto vandens. Kitą dieną odą rado kieme.

TURINYS:
[Vaidulis - velnias] Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | SAKMĖS | MITOLOGINĖS SAKMĖS

MOKSLINIS KOMENTARAS KbLPK duomenimis, šio tipo sakmės užrašyta 54 variantai.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal