Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: Mitologinė sakmė apie užkeiktu pinigus

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 6 tomas

ANOTACIJA: Ūkininkas šeimą išvaręs į bažnyčią, pats nuėjo į giraitę užkasti pinigų. Tai matė bernas. Užkasęs pinigus, ūkininkas pridarė ant viršaus ir pasakė, kas tą šūdą suės, tas pinigus išsikas. Bernas parsinešė šūdą, susispirgino ir suvalgė. Nuėjo ir išsikasė tuos pinigus

TURINYS:
[Apie užkeiktu pinigus] Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | SAKMĖS | MITOLOGINĖS SAKMĖS

MOKSLINIS KOMENTARAS Sakmės apie užkeiktus pinigus („Katras šitą š... suės, tai tas pinigus išimtie galės“) variantas. Užrašyta 84 variantai.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal