Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: Mitologinė sakmė apie vaidulį, kuris kareivį apdovanojo pinigais

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 7 tomas

ANOTACIJA: Vištyčio girioje gyveno vaidulis. Žmonėms, kurie eidavo pro šalį, jis siūlydavo pinigus, bet šie neimdavo. Tada vaidulis juos pasmaugdavo. Kartą per girią ėjo kareivis. Vaidulis atidavė kareiviui pinigus ir paaiškino, kad jis turėjo juos kam nors atiduoti. Kai kareivis parsinešė pinigus, vyresnieji juos atėmė, gal nusiuntė karaliui, o jį pasodino į kalėjimą. Naktį pas karalių atėjo vaidulis. Jis liepė, kad karalius paleistų kareivį ir atiduotų jam pinigus.

TURINYS:
[Vaidulis, kuris kareivį apdovanojo pinigais] Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | SAKMĖS | MITOLOGINĖS SAKMĖS

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal