Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: Mitologinė sakmė apie čiaudėjimą

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 5 tomas

ANOTACIJA: Vestuvių metu po langu tykojo ragana ir vagis: ragana norėjo pakenkti jaunajai, o vagis ketino pavogti jaunojo žirgą. Kai vestuvininkai linksminosi, jaunoji sučiaudėjo ir niekas jai nepalinkėjo sveikatos. Vagis sušuko "ant sveikatos", o ragana ėmė rėkti, jog jaunojo žirgas vagiamas. Vestuvininkai sudegino raganą, jaunojo žirgą atidavė vagiui.

TURINYS:
Mitologinė sakmė apie čiaudėjimą. Rankraštinė versija. Be turinio
[Ragana, vagis ir jaunieji] Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | SAKMĖS | MITOLOGINĖS SAKMĖS

MOKSLINIS KOMENTARAS Dauguma atvejų sakmė pasakoja, kad velnias norėjo pakenkti jaunajai. Užrašyta 75 variantai, kur veikėjas velnias, o 13 - burtininkas, ragana.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:
BsTB 12 202-11 Sakmė BlLPK 3282 [Vagis ir ragana vestuvėse] Kitas M. Slančiausko užrašytas teksto variantas J. Basanavičiaus tautosakos bibliotekoje.

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal