Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: Pasaka AT 935 [Apie generolą, kuris namo basas parėjo]

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 6 tomas

ANOTACIJA: Sūnus pamelavo tėvui, kad kariuomenėje generolu tapo, nors buvo paprastas kareivis. Tėvas supykęs pasakė, kad tu namo basas grįžtum. Po kiek laiko sūnus tapo generolu, vedė gudrią pačią. Pasiilgęs tėvų, išvažiavo į tėviškę. Bevažiuojant generolą užklupo audra. Prie kelio rado stovinčią raganos trobelę. Ragana priprašė generolą su ja kortomis lošti. Generolas pralošė viską: pinigus, rūbus ir batus. Atėjo į tėvo dvarą basas ir pas tėvą pasiliko ožkų ganyti. Generolo žmona, nesulaukusi vyro, išsiruošė į kelionę. Užėjus audrai ir ji užsuko į raganos trobelę. Bet gudri generolo pati aplošė raganą, atsiėmė savo vyro pinigus ir drabužius.

TURINYS:
[Apie generolą, kuris namo basas parėjo] Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | PASAKOS | NOVELINĖS PASAKOS

TIPOLOGIJA:    PASAKA: AT 935, Išlaidus sūnus, [29; 23]

MOKSLINIS KOMENTARAS Novelių pasakos „Išlaidūno sugrįžimas“ variantas. Apie pasakos tipą iš lietuvių užrašyta 52 variantai.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal