Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: Etiologinė sakmė apie Liucipieriaus ir angelų sutvėrimą

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 7 tomas

ANOTACIJA: Dievas sutvėrė dangų, žemę ir Liucipierių. Ne tik Dievas, bet ir Liucipierius tvėrė. Dievas, pavilgęs pirštą į marias, jį nukrėtė ir sukūrė angelą. Dievui pasitraukus, Liucipierius mirkė pirštą į vandenį, jį vis krėtė ir sukūrė daugybę angelų.

TURINYS:
[Liucipieriaus ir angelų sutvėrimas] Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | SAKMĖS | ETIOLOGINĖS SAKMĖS

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal