Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: Mitologinė sakmė apie vyrų peštynes, kurioms sukiršino velnias

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 7 tomas

ANOTACIJA: Dambaukos (Bartininkų valsčius, Vilkaviškio pavietas) karčemoje žmonės gėrė. Vienam žmogui prireikė išeiti į lauką. Jis pamatė per laukus ateinantį didelį susilenkusį vyrą juodais drabužiais, ilgaauliais čebatais, skybėlę užsitraukusį ant akių. Kai vyras grįžo į karčemą, pamatė, kad visi jo draugai mušasi. Jis juos sustabdė ir paklausė, kas atsitiko. Šie pasakė, kad patys nežino. Tada žmogus papasakojo apie lauke matytą keistą vyrą. Sakoma, kad tai tikrai buvo velnias ir vyrus sukiršinęs.

TURINYS:
[Vyrų peštynės, kurioms sukiršino velnias] Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | SAKMĖS | MITOLOGINĖS SAKMĖS

MOKSLINIS KOMENTARAS KbLPK duomenimis, šios sakmės užrašyta 3 variantai.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal